Voer tijdig uw Energie-audit uit

Voer tijdig uw Energie-audit uit

De deadline voor het uitvoeren van een energie-audit was 5 december 2015. Veel organisaties hebben inmiddels uitstel aangevraagd en de handhaving neemt toe. Per regio verschilt een versoepelde nieuwe deadline. Veel omgevingsdiensten houden echter 1 juni 2016 aan.

De verplichte energie-audits moeten een bijdrage leveren aan de doelstellingen vanuit  het Klimaatakkoord. De audits geven inzicht in het energiegebruik van zowel de gebouwen als ook het transport. Uit het onderzoek volgen dan de maatregelen om energie te besparen. De toe te passen  maatregelen leiden vervolgens tot een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De handhaving is aangescherpt en organisaties die geen boete willen betalen doen er goed aan om tijdig energie-audits uit te voeren.

Voor wie geldt de EED?

De richtlijn EED (Energy Efficiency Directive) is op juli 2015 opgenomen in de Staatscourant en daarmee opnieuw onder de aandacht gebracht. Het betreft hier de tijdelijke regelingen 8 en 14. Met name artikel 9 is van toepassing op grote organisaties. Conform dit artikel is een energie-audit verplicht. Circa 3.000 bedrijven en organisaties in Nederland moeten aan deze plicht voldoen. Het gaat dan om bedrijven met meer dan 250 werknemers, of met een jaaromzet van > € 50 miljoen. Vrijstelling geldt voor bedrijven die meedoen aan de energiebesparingsconvenanten MJA3 en MEE of met een ander internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem.

Hoe is een energie-audit rapport opgebouwd?

De vorm en inhoud van een energie-audit rapport is niet exact vastgelegd. Op de site van RVO vindt u een format. Een audit bestaat tenminste uit de volgende onderdelen:

  1. De bestaande energiestromen zijn in kaart gebracht.
  2. De belangrijkste factoren die van invloed zijn op het energieverbruik zijn beschreven.
  3. Een kwantitatief overzicht van het energiebesparingspotentieel voor de komende vier jaar.
  4. Een overzicht van de kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Haal meer uit het proces

Onze adviseurs hebben meerdere organisaties geholpen met het uitvoeren van energie-audits. We merken op dat u met het volgende meer uit het proces kunt halen.

  1. Wanneer de energie-audit eenmaal wordt uitgevoerd, kunt u deze combineren met andere audits voor bijvoorbeeld Warmtewet en een QuickScan met betrekking tot installaties (APK);
  2. U kunt ook kiezen voor een alternatieve audit bij deelname aan de MJA3 of de Milieuthermometer.

Sancties

De handhaving wordt uitgevoerd door de omgevingsdienst. Zij bepalen ook de hoogte van de sanctie bij het niet tijdig aanleveren van uitvoeren van een energie-audit.

Meer informatie?

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u nadere informatie met onder andere contactgegevens van omgevingsdiensten, veel gestelde vragen en een stappenplan om te beoordelen of de audit verplicht is.

Hulp nodig?

INNAX voert energie-audits uit en adviseert u in het doorvoeren van maatregelen om het beste uit de EED te halen.

Foto: istock/innax

Facebooktwitterlinkedinmail