Vertrouwen, begrip en draagvlak door communicatie!

Vertrouwen, begrip en draagvlak door communicatie!

Vanaf februari 2015 is Suzanne Wammes in dienst getreden bij INNAX bouwkundig adviseurs. Suzanne heeft ruime ervaring als energie- en communicatieadviseur in de (sociale) huursector. Haar werkgebied ligt vooral in advies en projectbegeleiding op het gebied van energiebesparing en bewonerscommunicatie.

‘Om invulling te geven aan woonlastenbeheersing en energiebesparingsdoelen worden door corporaties mooie renovatie- of energiebesparingsplannen ontwikkeld,’ aldus Suzanne. ‘Helaas komen deze projecten niet altijd goed van de grond door weerstand en onbegrip van de huurders over de voorgenomen plannen. Ik adviseer en ondersteun woningcorporaties om de, vaak technische, verduurzamingsplannen om te zetten in simpele, heldere boodschappen en het uitvoeren van de benodigde acties. Door de bewoners vroegtijdig te informeren en vooral te betrekken bij de planvorming ontstaat vertrouwen, begrip en draagvlak.’

Wij zijn verheugd om de ervaring, kennis en verbindende kracht van Suzanne en haar enthousiaste, resultaatgerichte en praktische instelling in te kunnen zetten bij onze relaties. Hierbij draait het niet alleen om de technische verduurzamingsmogelijkheden, maar vooral ook om wooncomfort, betaalbaarheid, welzijn, gebruikersgedrag en milieu. Op deze wijze komen we tot écht integrale verduurzamingsoplossingen.

Voor nadere informatie over bewonerscommunicatie & energiebesparing kunt u contact opnemen met Suzanne Wammes op telefoonnummer 088 – 55 33 000.

 


Facebooktwitterlinkedinmail