Verslag inspiratiemiddag “Energie in Beweging”

Verslag inspiratiemiddag “Energie in Beweging”

Op de Inspiratiemiddag van INNAX op 9 november gingen ruim 50 organisaties met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen in onze energievoorzieningen. Daarbij werd er ingezoomd op 4 thema’s: zonder aardgas, grootschalige energieopslag, meten van energiestromen en smart grids/blockchain.

Jörgen Waagenaar, directeur van INNAX startte de middag met “Energie in beweging”. Jörgen gaf een nieuwe mindset mee over sterke bewegingen in onze energievoorziening. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor deze wereld; mondiaal, als gemeente, als huurder en als gebouweigenaar. Iedereen kan stappen maken, hiervoor is het van belang op een andere manier te kijken naar energie.

 Transitie tegen laagst mogelijk maatschappelijke kosten
Tijdens de plenaire sessie “Samen naar een duurzaam verwarmde gebouwvoorraad zonder aardgas” vertelde Hans Schneider dat Nederland van het aardgas af gaat, wat het perspectief is van de netbeheerder en hoe Alliander aankijkt tegen een transitie tegen laagst mogelijk maatschappelijke kosten. “Er zijn verschillende alternatieven; duurzaam geproduceerd gas, collectieve warmtenetten, en all-electric”, aldus Hans Schneider. Alliander wil actief samenwerken met alle stakeholders om een toekomst zonder aardgas te realiseren.

 Mogelijkheden grootschalige energieopslag
Op het gebied van grootschalige energieopslag is al veel mogelijk. Sander Drissen van Scholt Energy Control vertelde over de drie belangrijkste motivaties voor energieopslag; het inpassen van duurzame energie, besparen op netwerkkosten en het genereren van inkomsten uit de energiehandel. Een aantal voorbeeldprojecten kwamen langs, zoals een windpark met opslag. Verder gaf Sander inzicht in de lange levensduur van batterijen en de mogelijkheid van een tweede leven.

EView 4.0 en meten in 2020
Tijdens de sessie “EView 4.0 en meten in 2020” gaf Marco Scheers van INNAX een demonstratie van de nieuwe versie van het online energiemonitoringsysteem van INNAX, Eview 4.0. Deze versie wordt op 4 december 2017 gelanceerd voor alle gebruikers. Harold Hamminga gaf vervolgens een samenvatting van hoe de toekomst eruit ziet voor het meten van energiestromen in gebouwen. Belangrijkste conclusie is dat de hoeveelheid data sterk gaat toenemen door het toepassen van steeds meer meetpunten en sensoren. INNAX is in 2020 een databedrijf dat ervoor zorgt dat u altijd en overal beschikt over slimme informatie.

Blockchain verandert de energietransitie
Tot slot ging de sessie “Blockchain verandert de energietransitie” in op het terrein van smart grids. Blockchain gaat op het gebied van de onderlinge levering en verrekening van energie een rol spelen, dit wordt nu onderzocht in experimentprojecten. Met blockchain komen er ook meer mogelijkheden op het gebied van het slimme kantoor of de slimme woning.

De afsluitende samenvatting van Mark Massier (INNAX) werd gegeven om de verbanden tussen de diverse onderwerpen te bespreken.

Foto’s en presentaties
Wij kijken terug op een zeer geslaagde Inspiratiemiddag. Voor een foto impressie van de dag, kunt u hier terecht. Hieronder volgt een overzicht van de presentaties die u kunt downloaden.

 Opening | Energie in beweging
Jörgen Waagenaar (INNAX)

 Sessie 1 | Duurzame gebouwvoorraad zonder aardgas
Door Hans Schneider (Alliander)

 Sessie 2 |  Grootschalige energieopslag
Door Sander Drissen (Scholt)

 Sessie 3 | Eview 4.0 en Meten in 2020
Door Harold Hamminga en Marco Scheers (INNAX)

 Sessie 4 | Blockchain verandert de energietransitie
Door Philip Gladek (Spectral Energy)

Heeft u vragen naar aanleiding van onze inspiratiemiddag? Neem gerust contact op met Harold Hamminga

 

 


Facebooktwitterlinkedinmail