Verslag Inspiratiemiddag: Concretiseer uw energiebeleid woningen

Verslag Inspiratiemiddag: Concretiseer uw energiebeleid woningen

Speciaal voor medewerkers van woningcorporaties en commercieel vastgoed, organiseerde INNAX op 16 juni jl. een inspiratiemiddag. Deze middag stond in het teken van het energiebeleid en vond plaats op Landgoed Zonneheuvel in Doorn.

Tijdens zes inspirerende kennissessies hebben wij elkaar bijgepraat over inzicht, regelgeving en uitvoering van een duurzaam energiebeleid. De sessie over inzicht maakte duidelijk hoe verschillende data uit verschillende bronnen gecombineerd wordt tot waardevolle beleidsinformatie. Op het gebied van regelgeving gingen we uitgebreid in op de laatste ontwikkelingen rondom de STEP subsidies, de EPV regeling en BENG. Tot slot gingen de sessies over uitvoering uitgebreid in op het monitoren van en sturen op werkelijke energieverbruiken. Daarnaast werd toegelicht op welke wijze de warmtewet kansen biedt voor energie efficiency, kostenbesparingen en vooral grip te krijgen op energiestromen.

Betrekken van huurders is belangrijk

Philip Blaauw, DGA van INNAX sloot de middag af met de vraag: ‘Wat als de kleinkinderen van jouw kleinkinderen vragen waarom we in de 21e eeuw niets gedaan hebben om een duurzame samenleving te borgen?’ Een antwoord hierop kon zo snel niet worden gegeven. Er kwam wel een interessante dialoog op gang over de diverse beweegredenen voor het verduurzamen van de woningvoorraad en het langzame tempo waarin dat gaat. Uit de discussie bleek dat veel aandacht nog uitgaat naar risico’s, onzekerheden en conservatieve ambities. Die ingrediënten vormen de grootste risico’s voor verstarring. Dat maakt dat we doorgaan op dezelfde wijze zoals we nu bezig zijn. Grote kansen liggen bij het betrekken van de huurders. Zij zijn vaak al veel meer bezig met energie besparen dan algemeen wordt aangenomen.

Foto’s en presentaties

Wij kijken terug op een geslaagde Inspiratiemiddag. Voor een mooie foto impressie van de dag, kunt u hier terecht. Hieronder volgt een overzicht van de presentaties die u kunt downloaden.

Sessie 1 | Van (energie)data naar managementinformatie
Door Khing Go en Maartje Harding (INNAX)

Sessie 2 | Uw energiebeleid; praktisch en concreet invullen
Door Rik Janssen (INNAX) en Patrick Roelofs (Woonstede)

Sessie 3 | Actuele subsidie en regeling STEP en BENG
Door Suzanne Wammes (INNAX) en Constan Custers (RVO)

Sessie 4 | De energieprestatievergoeding (EPV) in de praktijk
Door Pieter Klep (INNAX) en Rob Kwaaitaal (Kwartiermakers in de Bouw)

Sessie 5 | Sturen op werkelijke energieverbruiken
Door Rik Janssen en Stephan de Bie (INNAX)

Sessie 6 | Warmtewet; grip op collectieve energiestromen
Door Joop van de Voort (INNAX)


Facebooktwitterlinkedinmail