Verplichting energiebeheersysteem (EBS) vanaf 2018. Geldt dit ook voor u?

Verplichting energiebeheersysteem (EBS) vanaf 2018. Geldt dit ook voor u?

Vanaf 2018 is een energiebeheersysteem (EBS) voor utiliteitsgebouwen verplicht gesteld. Veel organisaties zijn zich hiervan niet bewust. Geldt deze verplichting voor u? Hoe kunt u voldoen?

De Rijksoverheid treft een aantal extra maatregelen om de duurzaamheidsdoelen te halen. Als onderdeel van het intensiveringspakket van het energieakkoord wordt de lijst van erkende maatregelen per 1 januari 2018 uitgebreid. Een nieuwe verplichting is gebruik van EBS als onderdeel van energiemanagementsystemen in gebouwen van bedrijven. Met als doel aan te tonen dat installaties niet verspillend staan ingesteld.

Verplichting voor u?
Wet milieubeheer
De Wet milieubeheer (Wm) geldt voor bedrijven en organisaties die moeten voldoen aan milieuwetgeving en dienen te zorgen dat de vergunningsvoorschriften worden nageleefd. Ook energie(besparing) maakt onderdeel uit van de Wet milieubeheer. Deze wet verplicht ondernemers die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 gas alle energiebesparende maatregelen te realiseren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar (artikel 2.15 Wm).

Energiebeheersysteem
Vanaf 2018 is een energiebeheersysteem (EBS) voor utiliteitsgebouwen verplicht gesteld als uw organisatie voldoet aan de Wm en uw gebouwen een gasverbruik heeft van meer dan 75.000 m3, voornamelijk veroorzaakt door klimaatinstallaties.

Hier kunt u lezen in welke bedrijfstakken een EBS vanaf 2018 ook verplicht is.

Hoe kunt u voldoen?
Om te voldoen dient u slimme energiemeters en een energieregistratie- en bewakingssystemen (EBS) te installeren. Met behulp van een EBS is het relatief eenvoudig om concrete aanpassingen/acties door te voeren die kunnen leiden tot forse energie- en daarmee kostenbesparingen. Een EBS is onderdeel van een energiemanagementsysteem (EMS). Een energiemanagement-systeem helpt niet alleen uw energiegebruik en daarmee CO2-footprint te verlagen, maar is ook een effectief middel om uw kosten te reduceren. Ook als uw organisatie ISO 50001 certificering nastreeft, is een EMS een vast onderdeel.

INNAX is in dit kader door RVO erkend leverancier van diensten en software.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem contact op met Joop van der Voort.


Facebooktwitterlinkedinmail