Verlagen energiekosten huurders door slimme energie-inkoop

Verlagen energiekosten huurders door slimme energie-inkoop

Bo-Ex bespaart € 100.000 in 2016 en € 30.000 in 2017 door de collectieve inkoop van energie. Het optimaliseren van het energie-leveringscontract draagt bij aan deze kostenbesparing, wat direct terugvloeit naar de huurders en zichtbaar wordt bij de individuele eindafrekening servicekosten van 2017.

Betaalbaarheid huurwoningen

Bo-Ex vindt betaalbaarheid van wonen belangrijk voor mensen met de laagste inkomens. Of een woning betaalbaar is, hangt niet alleen af van de huurprijs, maar ook van de energiekosten. Daarom heeft de woningcorporatie ambitieuze plannen als het gaat om duurzaamheid en betaalbaarheid. Hierbij kon de energie-inkoop niet achter blijven.

Eén contract voor collectieve inkoop

Bo-Ex vroeg partner INNAX GEBOUW & OMGEVING de bestaande energiecontracten te analyseren en opnieuw aan te besteden. Dit leverde één contract op met betere condities, lagere leveringstarieven en goede leveringsvoorwaarden die vastliggen voor het komende jaar.

Meer inzicht huurders

Bo-Ex zet zich al jaren in voor energiebesparende maatregelen in haar sociale huurwoningen. Zo hebben wij samen met de andere corporaties en de gemeente Utrecht een energiebewustwordingscampagne opgezet voor huurders. Het doel is dat huurders inzicht krijgen in wat zij zelf kunnen doen om energie te besparen.

CO2 reductie

Ook het realiseren van CO2 reductie is voor Bo-Ex erg belangrijk. Daarom heeft de corporatie gekozen voor de meest duurzame vorm van groene stroom; 100% Hollandse wind die dicht bij huis en echt groen wordt opgewekt.

Over Bo-Ex

Bo-Ex blijft investeren om de kwaliteit van haar woningen te verbeteren. In het bijzonder voor diegenen die door hun inkomen en/of andere omstandigheden minder kansen op de woningmarkt hebben.

Foto: Ondertekening energiecontract
Van links naar rechts: Henk Kerlien en Rob Versluis (beiden Bo-Ex) en Etiënne de Konink (INNAX).

Bron: boex.nl


Facebooktwitterlinkedinmail