Verbreding SDE+ naar de SDE++

Verbreding SDE+ naar de SDE++

Minister Wiebes (EZK) heeft aangekondigd vanaf 2020 de stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+) te verbreden naar de stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++). De nieuwe regeling zal zich meer gaan richten op de broeikasgasemissie en technieken stimuleren door de onrendabele top te vergoeden door middel van een exploitatiesubsidie. De technieken zullen concurreren op basis van vermeden ton CO₂.

De nadere uitwerking van de SDE++ regeling zal gedurende 2019 plaatsvinden. In de Kamerbrief van 26 november 2018 en 26 april 2019 leest u meer over de SDE++ regeling.

Najaarsronde SDE+

Als uw organisatie overweegt zelf duurzame energie op te wekken dan kan de SDE+ subsidie de terugverdientijd van uw investering aanzienlijk verkorten. Bij toekenning wordt het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie vergoed over een periode van vijftien jaar.

Minister Wiebes maakt het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde omstreeks juli 2019 bekend. Indien u een subsidieaanvraag overweegt, laat het ons dan weten. Wij kunnen u helpen met het uitvoeren van een zonnepotentieel scan en de begeleiding van de aanvraag.


Facebooktwitterlinkedinmail