Veiligheidskeuringen woningen

Veiligheidskeuringen woningen

Met enige regelmaat verschijnen er berichten over incidenten met dodelijke afloop door koolmonoxide vergiftiging. Het gaat daarbij vooral om woningen met zogenaamde open verbrandingstoestellen (gashaarden, keukengeisers). Volgens een recent verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vormen ook de moderne verwarming/combiketels, een risico. Het zou hier vooral gaan om installatietechnische montagefouten bij de rookgasafvoeren waardoor er mogelijk koolmonoxide de woning in lekt.

Tot 1998 werden de gas- en elektra installaties bij aansluiting gekeurd door het energiebedrijf. Door privatisering van de energiebedrijven en gewijzigde wetgeving is deze controle vervallen. De woningeigenaar is zelf verantwoordelijk voor de goede werking en veiligheid van de woninginstallaties.

Voorkom onnodige risico’s

INNAX controleert voor woningcorporaties de huisinstallatie op veiligheid volgens de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8025. Hierbij wordt de veiligheid van de gas-, elektra- en waterinstallatie visueel geïnspecteerd, getest en beproefd op veiligheid. Daarbij voeren wij ook gasdetectie testen uit bij de verwarmingsinstallaties om de emissie van onder andere koolmonoxide te bepalen. Wij testen de installatie en gasleidingen daarbij op lekkage, drukverlies en rookgassen (CO, CO2 en O2), controleren de juiste montage van rookgasafvoeren en kanalen en beoordelen of er voldoende ventilatievoorzieningen aanwezig zijn bij open verbrandingstoestellen.

Door periodiek een NTA8025 veiligheidskeuring uit te laten voeren worden eventuele gebreken vroegtijdig gesignaleerd, waarop de eigenaar direct maatregelen kan treffen. Dit doen wij voor onder andere Ymere, De Sleutels en Eigen Haard.

 


Facebooktwitterlinkedinmail