Vastgoedfinanciers stimuleren verduurzaming gebouwen

Vastgoedfinanciers stimuleren verduurzaming gebouwen

Naast de pensioenfondsen  zetten hypotheekverstrekkers zich nu ook in om een extra impuls te geven aan de verduurzaming van vastgoed. Zo lanceerde ABN AMRO onlangs een nieuwe online applicatie die klanten inzicht geeft in energiebesparingsmogelijkheden. De bank stelt 1 miljard financiering beschikbaar om de investeringen in verduurzaming te realiseren en brengt klanten in contact met dienstverleners / bouwondernemingen.

Het belang van duurzaamheid is inmiddels bevestigd, duurzaam vastgoed is meer waard en brengt minder risico met zich mee. Grote pensioenfondsen in Nederland hebben reeds succesvol de benchmark Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) opgezet om de versnelling van verduurzaming te stimuleren. Vrijwel alle grote assetfondsen hebben zich hierbij aangesloten. Hiermee tonen de fondsen aan dat het pensioengeld duurzaam belegd wordt. Na Triodos zetten nu ook ABN AMRO en ING Bank aan tot het verduurzamen van vastgoed daar duurzaam vastgoed toekomstbestendiger is. Niet duurzaam vastgoed wordt minder waard.

Transitie naar duurzaamheid vastgoed

Met de online applicatie ondersteunt ABN AMRO haar commercieel vastgoedklanten gericht bij de verduurzaming van hun vastgoed. Een klant kan via de applicatie per maatregel (zoals isolatie, LED verlichting en zonnepanelen) via kengetallen berekenen wat de investering, de terugverdientijd en de CO2 reductie is. De maatregelen zijn economisch bewezen en leveren per vastgoedobject een labelsprong op van minimaal 1 à 2 energielabels. ABN AMRO brengt de klant in contact met partners, waaronder INNAX, Philips, Siemens, Bosch, Unica en Engie, en draagt zorg voor 100% van de financiering via uitbreiding van de bestaande hypotheek . Op deze manier geeft ABN AMRO verder invulling aan haar ambitie om bij te dragen aan de versnelling van de transitie naar duurzaam vastgoed. Daarnaast wordt door de banken in samenwerking met vastgoedtaxateurs bekeken hoe duurzaamheid een vaste plek krijgt in taxaties.

Grip op energiestromen

De split incentive, waarbij de eigenaar investeert en de huurder profiteert, is met deze ontwikkelingen ook beter op te lossen. Huurders zijn bereid mee te betalen in de verduurzaming (een vastrecht of verlenging van het huurcontract), wanneer eigenaren via slimme energiemeters aantoonbaar maken dat de energiekosten dalen. Dit werkt in het voordeel van zowel de huurder als de eigenaar. Want de waarde van het vastgoed neemt hierdoor toe en de energiekosten dalen. Daarnaast is het dus mogelijk om de investering in energiebesparingsmaatregelen 100% in de bestaande hypotheek te financieren bij de ABN AMRO. Ervaring leert dat grip op de energiestromen van groot belang en het beste te bereiken is door:

  1. Meteen de wettelijke verplichtte energielabels te laten maken.
  2. De energiemeter en meetdata onder controle te brengen door proactief de meetdata te gebruiken.

Facebooktwitterlinkedinmail