Vastgoeddata op orde door slimme woninginspecties

Vastgoeddata op orde door slimme woninginspecties

Goede, volledige en geverifieerde vastgoeddata is een belangrijke basisvoorwaarde voor het management van uw vastgoed. In het kader van de marktwaardering van woningen moeten corporaties in 2019 beschikken over NEN2580 meetcertificaten. Een accurate oppervlaktebepaling van het gebruiksoppervlak is van belang voor ondermeer het kredietplafond en de investeringscapaciteit van corporaties. Daarnaast staan corporaties voor de opgave om energielabels te actualiseren. Sinds dit jaar zijn, conform ISSO interpretatiedocument dd. 20-9-2016, de betredings-eisen aangescherpt waardoor de inspectiegraad van woningen aanzienlijk hoger ligt dan voorheen. Alle reden dus om te kijken hoe alle vereiste vastgoeddata op een efficiënte manier kan worden verzameld én hoe we deze data op orde houden.

Combineren NEN2580 & energielabels
Het bepalen van de NEN2580 gebruiksoppervlakten gebeurt op basis van tekeningen, BIM-modellen of verificatie op locatie. De methode bepaalt ook welk meetcertificaat wordt afgegeven A of B:

  • meetcertificaat A; controles o.b.v. woningbezoek of
  • meetcertificaat B; controle op woningtypes o.b.v. aangeleverde tekeningen.

De actualisering van energielabels met verhoogde inspectiegraad vormt een mooie aanleiding om direct de vereiste meetcertificaten te laten opstellen.

Door tijdens het woningbezoek extra meetgegevens voor verschillende doeleinden te verzamelen, bereiken we een hoge mate van efficiency en dus lagere inspectiekosten. Denk hierbij aan inventarisaties voor o.a. WWS, ZAV, WMO en NTA-veiligheidskeuringen.

BIM
BIM (Bouw Informatie Model) wordt een steeds belangrijkere bron voor woningdata zoals hoeveelheden, oppervlakten en energieprestatiedata. INNAX, VABI en Tekenplus werken in een vast partnership samen om vastgoeddata te verzamelen, vast te leggen en te ontsluiten via Vabi Vastgoeddata. Door toepassing van het BIM Made Easy concept wordt een nog grotere efficiëntie, en dus lagere uitvoeringskosten, bereikt en is de data op een eenduidige, gestructureerde manier vastgelegd.


Facebooktwitterlinkedinmail