Update Stimuleringsregeling energieprestatie huursector

Update Stimuleringsregeling energieprestatie huursector

Per 1 juli 2014 is de stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) van start gegaan. Het doel van de subsidie is om energiebesparing in de bestaande sociale woningvoorraad te stimuleren. De regeling is dan ook bedoeld voor woningcorporaties en commerciële verhuurders van sociale huurwoningen. De subsidieregeling kent een plafond van 395 miljoen.

Verhuurders komen in aanmerking voor de STEP subsidie als ze de energieprestatie van een woning met minimaal drie energielabel stappen verbeteren én minimaal uitkomen op energielabel B (woningcorporaties) of energielabel C (overige verhuurders). Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal labelverbeteringen en bedraagt minimaal € 2.000. Het bedrag kan oplopen tot € 4.500 per woning als een verbetering van zes labels gehaald wordt. De labelklasse A++ en A+ zijn gelijkgesteld aan label A. De regeling loopt van 1 juli 2014 tot 1 januari 2018, waarbij het subsidiebedrag wordt uitgekeerd in twee gelijke delen in 2018 en 2019.

Stand van zaken

Tot en met 7 augustus 2014 zijn er 66 aanvragen ingediend met een totaal omvang van circa € 75 miljoen. Dit betekent dat ongeveer 20% van het totale subsidiebudget is geclaimd. Gemiddeld ligt het subsidiebedrag rond de € 2.500,- per woning, zodat op basis van dit gemiddelde er nog subsidieruimte is voor het verduurzamen van bijna 130.000 woningen. Er zijn dus nog ruim voldoende middelen aanwezig om de subsidie mogelijkheden te onderzoeken van complexen waar groot onderhoud of een verduurzaming gepland staat in 2015.

Puntsgewijs plan voor het verkrijgen van de subsidie

Voor het verkrijgen van de subsidie zijn de volgende acties nodig:

  • Complexbezoek voor inventariseren huidige situatie en opname gegeven voor EPG-NV.
  • Afmelden huidige energielabels.
  • Opstellen verduurzamingsplan met Energie op Maat advies (rekening houden met actuele verbruikscijfers).
  • Indienen subsidie aanvraag (kosteloos).
  • Na invoering EPG-NV aanvullende opnamegegevens verwerken in EP-database.
  • Afmelden woningen na renovatie.

Geen extra kosten voor het indienen van de subsidieaanvraag

INNAX bouwkundig adviseurs is een groot voorstander van het gedegen verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad. Wij staan voor integrale verduurzaming en goed doordachte energiebesparende maatregelen die leiden tot daadwerkelijke woonlastenverlaging en comfortverbetering. Wij willen daarom ook geen aandeel van dit subsidiegeld voor het aanvragen van de subsidie. Indien u het energieadvies door ons laat verzorgen, zullen wij kosteloos de STEP subsidie aanvraag voor u indienen.


Facebooktwitterlinkedinmail