Update STEP: Plafond bereikt, maar indiening nog mogelijk

Update STEP: Plafond bereikt, maar indiening nog mogelijk

Het budget van de STEP regeling bedraagt 395 miljoen. In de eerste helft van dit jaar zijn het aantal aanvragen sterk toegenomen met het zicht op het aflopen van de regeling eind 2018. RVO geeft aan dat het plafond nu is bereikt, maar dit wil nog niet zeggen dat er helemaal geen STEP subsidie meer beschikbaar is.

Volgens RVO zijn er in de maand juni 710 aanvragen ingediend, terwijl normaal gesproken rond de 175 aanvragen per maand werden ingediend. Op basis van deze aantallen geeft RVO aa dat het plafond is bereikt en dat nieuwe aanvragen op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst worden geplaatst.

De tot nu toe verleende subsidies zijn maximum bedragen. Het is heel goed mogelijk dat er subsidie terugvloeit doordat woningen worden ingetrokken of worden afgekeurd omdat de aangevraagde Energie Index-niveaus niet zijn gerealiseerd. Bij vrijval van subsidie kan een deel van de aanvragen op de wachtlijst dan alsnog toegekend worden. Hoeveel budget er precies terugvloeit is echter pas duidelijk op het moment dat de situatie ná renovatie is gecontroleerd door RVO op basis van de nieuwe Energie Index in EP online. Deze controle vindt twee jaar na verlening van de STEP subsidie plaats.

Hoeveel geld er uiteindelijk terugvloeit is dus nog onzeker, maar het is altijd de moeite waard om projecten in te dienen voor de wachtlijst. INNAX geeft echter geen garanties op het toekennen van STEP subsidie nadat het subsidieplafond is bereikt.


bron: Presentatie Constan Custers (RVO) Inspiratiemiddag INNAX 12 juni 2018

Vervolgregeling STEP
In het Regeerakkoord wordt gesproken over een vervolg op de STEP subsidie via een uitbreiding van de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (RVV) met een “heffingsvermindering verduurzaming”. Zodra hier meer over bekend is zullen wij onze relaties hierover informeren


Facebooktwitterlinkedinmail