Update RVV-verduurzaming

Update RVV-verduurzaming

De indieningstermijn van projecten in het kader van de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming is met 1 kwartaal verlengd. Dat betekent dat tot 1 juli 2019 aanvragen ingediend kunnen worden.

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) is de “opvolger” van de Stimulering energieprestatie huursector (STEP). In principe is er aan de aanvraagtermijn voor RVV Verduurzaming geen einddatum verbonden, maar bij overschrijding van het budget wordt beslist of de regeling wordt gesloten. Het eerstvolgende moment waarop dit mogelijk kan gebeuren is 1 juli 2019. Tot die datum kunnen in ieder geval aanvragen worden ingediend.

Met de “RVV – verduurzaming huurwoningen” kunnen verhuurders, bij energieprestatieverbetering van de woningen, korting krijgen op de verhuurdersheffing. In de eerste maand van de regeling waren er 203 aanmeldingen en is er €34 miljoen heffingsvermindering aangevraagd voor 9.214 huurwoningen. Het totale budget voor de periode 2019 en 2020 bedraagt €76 miljoen per jaar.

Om in aanmerking te komen voor de heffingsvermindering zijn de volgende vereisten op dit moment door RVO gepubliceerd.


Facebooktwitterlinkedinmail