Update: Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming

Update: Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming

De overgang naar NTA8800 op 1 juli 2020 heeft ook gevolgen voor subsidieregelingen. In 2019 is de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) geïntroduceerd als opvolger van STEP. Deze regeling is op 1 juli 2019 alweer gesloten in verband met het grote aantal aanvragen.

Overgangsregeling bestaande aanvragen

In de conceptregelgeving die onlangs gepubliceerd is, is een overgangsregeling beschreven voor bestaande RVV Verduurzaming aanvragen. Deze is als volgt: de huidige situatie van de woningen is reeds aangetoond op basis van de EI. De situatie ná verbetering van de woning moet ook aangetoond worden op basis van de EI (en dus niet op basis van de BENG 2-indicator). De reden hiervoor is dat door de nieuwe indicator woningen te gunstig of te ongunstig beoordeeld zouden worden. Om het mogelijk te maken om in de toekomst de EI te bepalen, zullen softwarepartijen de huidige versie van de software tot eind 2022 beschikbaar houden. RVO heeft een aparte database waarop afgemeld kan worden voor dit doel.

Nieuwe labels op basis van NTA8800

Bovenstaande werkwijze is alleen bedoeld voor de RVV Verduurzaming aanvragen. Er kan via deze weg geen nieuw energielabel verkregen worden. Dat kan na 1 juli 2020 uitsluitend met de nieuwe software op basis van de NTA8800. Om een nieuw energielabel te krijgen moet de woning dus ook middels de nieuwe software ingevoerd en afgemeld worden.

Als er in de toekomst een nieuwe RVV-Verduurzaming zal zijn, dan zullen nieuwe aanvragen volledig op basis van de NTA8800 zijn.


Facebooktwitterlinkedinmail