Update Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

Update Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) is de “opvolger” van de Stimulering energieprestatie huursector (STEP) waarvan RVO reeds de contouren van de RVV van had gepubliceerd. Inmiddels heeft RVO meer details over de regeling en de bedragen bekend gemaakt.

De “RVV – verduurzaming huurwoningen” is een fiscaal instrument waarmee korting wordt verleend op de verhuurdersheffing. Om in aanmerking te komen voor de heffingsvermindering zijn de volgende vereisten op dit moment door RVO gepubliceerd:

  • De Energie-Index (EI) moet vóór en ná renovatie vastgesteld zoals ook bij de STEP subsidie het geval was
  • Er moet minimaal een verbetering zijn van 3 Energie-Index stappen
  • De woning moet na renovatie een Energie Index van 1,40 of lager hebben, dus energielabel B of beter
  • De renovatie moet starten vanaf 2019 en moet binnen 3 jaar afgerond worden
  • Er is een minimale investering vereist afhankelijk van de labelstappen

De heffingsvermindering is ingedeeld in 4 categorieën:

Bron: RVO

RVO heeft een aanvullende tabel gepubliceerd waarin de heffingsvermindering per verbetering wordt getoond. Hieruit is af te leiden dat ook woningen die nu een B of A energielabel óók in aanmerking komen voor heffingsvermindering. Woningen met deze uitgangssituatie kwamen voorheen niet in aanmerking voor STEP subsidie.

Van STEP-wachtlijst naar RVV Verduurzaming 

Het is mogelijk om reeds ingediende STEP aanvragen aan te melden voor RVV Verduurzaming. Het project moet uiteraard wel voldoen aan de RVV Verduurzaming voorwaarden en de STEP aanvraag moet worden ingetrokken.

Update:
Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen binnen de RVV-V ten opzichte van de STEP. Welke veranderingen dit zijn wordt in dit artikel beschreven.


Facebooktwitterlinkedinmail