Update NTA8800

Update NTA8800

Zoals bekend zal vanaf 1 juli 2020 de NEN7120 en het Nader Voorschrift (voor bepaling van de Energie Index en daarmee het energielabel) vervangen worden door NTA8800 (BENG).

Wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor de energielabels voor bestaande woningen is helaas nog niet precies te duiden.

Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de ontwikkelingen en stand van zaken rondom energielabels volgt hier een update

  • De invoeringsdatum van de NTA8800 is vastgesteld op 1-7-2020, onder de voorwaarde dat de benodigde software uiterlijk 31-12-2019 gereed is.
  • Voor bestaande bouw zal een inijking naar energielabelklassen moeten plaatsvinden. Dit gebeurt op basis van BENG2 (kWh fossiele energie per m2 per jaar) in plaats van de Energie Index die nu bepalend is voor de energielabelklasse. De Energie Index vervalt dus. INNAX doet het inijkingsonderzoek in opdracht van RVO.  Bij methodiekwijzigingen treden er altijd verschuivingen op in de energielabelklassen, net zoals bij de overgang naar het Nader Voorschrift. Woningen kunnen door de introductie van de NTA8800 dus een beter of slechter energielabel krijgen.
  • De definitieve invoergegevens voor bestaande bouw zijn nog niet vastgesteld, het opnameprotocol hiervoor is nog volop in ontwikkeling. Het is wel duidelijk dat er méér en andere parameters zijn dan bij de huidige methodiek.
  • Alle EPA inspecteurs/adviseurs moeten worden bijgeschoold én examen doen voor de NTA8800.
  • Er komt een onderscheid tussen adviseurs voor nieuwbouwwoningen en adviseurs voor bestaande woningen. Het is nog onbekend welke eisen hiervoor worden gesteld en hoe deze getoetst worden.
  • Het vereenvoudigd (doe-het-zelf) label, vooral toegepast bij verkoop van particuliere woningen, komt te vervallen. Ook particuliere woningen moeten vanaf 1 juli 2020 ook opgenomen worden conform NTA8800. Dat zal leiden tot een toenemende  marktvraag en geeft extra druk op de vraag naar gecertificeerde adviseurs.

Facebooktwitterlinkedinmail