Update NTA8800 – wijzigingen energielabelmethodiek

Update NTA8800 – wijzigingen energielabelmethodiek

Op 1 juli 2020 verandert de energieprestatieregelgeving. Vanaf dat moment vervalt de Energie-Index (EI) en wordt de prestatie uitgedrukt in BENG-indicatoren conform de NTA8800 rekenmethode. Voor nieuwbouw worden er eisen gesteld aan drie BENG-indicatoren en een indicator voor temperatuuroverschrijding (om oververhitting te voorkomen). Voor bestaande woningen zijn er geen eisen. De klassenindeling voor het energielabel wordt bepaald op basis van BENG 2 (primair fossiel energiegebruik). Onlangs is de voorgenomen klassenindeling gepubliceerd. De koppeling tussen het energielabel en het Woningwaarderingsstelsel (WWS) blijft gehandhaafd. De nieuwe grenzen zijn als volgt:

Voorgenomen klassenindeling energielabels

NTA8800 nieuwe labels

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Nieuwe klassen

Er zijn 2 nieuwe A-klassen bijgekomen (+++ en ++++) speciaal voor zeer energiezuinige woningen. De puntentelling voor WWS is verder ongewijzigd.

Mogelijke labelverschuivingen

De overgang naar de nieuwe systematiek zorgt ervoor dat er labelverschuivingen kunnen optreden. Bij de gekozen labelindeling is geprobeerd om het aantal verschuivingen te minimaliseren. De helft van de woningen behoudt het eigen label en bij 90% is er hooguit 1 label verschil (naar boven of naar beneden). Het is niet verplicht om direct alle woningen af te melden met de nieuwe methodiek. Bestaande energielabels zijn 10 jaar geldig.

Nieuwe inspecties nodig

Bij de nieuwe rekenmethodiek horen ook nieuwe en andere invoergegevens. Voordat een woning afgemeld kan worden moet de woning eerst opnieuw bezocht worden om alle gegevens vast te stellen. De software faciliteert wel een conversie van bestaande data waarbij allerlei aannames gemaakt worden over de nieuwe gegevens (net als bij de overgang naar het Nader Voorschrift). Dit geeft een indicatie van de BENG 2-score maar is nog geen definitieve waarde.

Onderscheid adviseurs

Er komt een onderscheid tussen adviseurs voor nieuwe gebouwen en adviseurs voor bestaande gebouwen. Ook de adviseurs die berekeningen maken voor de omgevingsvergunning moeten gecertificeerd zijn. Bestaande adviseurs worden bijgeschoold en moeten examen doen voor de NTA8800.

Representativiteit

De eisen voor representativiteit zijn aangescherpt. Als gevolg hiervan moeten er meer woningen opgenomen worden. In combinatie met het toegenomen aantal invoergegevens verwachten wij een verhoging van de kosten voor een opname.

Doe-het-zelf label vervalt

Het vereenvoudigd (doe-het-zelf) label, vooral toegepast bij verkoop van particuliere woningen, komt te vervallen. Ook particuliere woningen moeten vanaf 1 juli 2020 ook opgenomen worden conform NTA8800. Dat zal leiden tot een toenemende  marktvraag en geeft extra druk op de vraag naar gecertificeerde adviseurs.


Facebooktwitterlinkedinmail