Uitgelicht: Klimaatregeling met BaOpt

Uitgelicht: Klimaatregeling met BaOpt

De wens om een comfortabel en tegelijk energiezuinig binnenklimaat te realiseren durven veel organisaties niet uit te spreken. Het bereiken van een laag energieverbruik èn het kunnen garanderen van de kwaliteit van het binnenklimaat, vraagt om creatieve oplossingen. De BaOpt klimaatregeling is zo’n oplossing.

Menig kantoorgebouw kampt met het probleem dat het binnenklimaat niet op orde is. Veel voorkomende klachten door medewerkers zijn dat het te warm, te droog, te koud is of dat het tocht op de werkplek. Vooral in gebouwen met een grote ruimte zoals een atrium, theaters, zwembaden of sportcomplexen is het een uitdaging om gelijkmatig te verwarmen en te koelen. Door klacht gedreven onderhoud raken systemen ontregeld en stijgt het energieverbruik. Een van de systemen die in zulke gevallen uitkomst biedt, is de BaOpt klimaatregeling.

BaOpt vs conventionele systemen

BaOpt omvat een regeltechniek als aanvulling op conventionele ventilatiesystemen met luchtbehandeling. Door de regeltechniek wordt het comfort verhoogd én het energieverbruik wordt aanmerkelijk teruggebracht. Conventionele luchtbehandelingssystemen brengen opgewarmde of gekoelde buitenlucht naar binnen via toevoerkanalen en roosters per ruimte. Bij deze via ventilatieroosters gerichte toevoer van lucht ontstaan circulatiestromen. Deze lucht mengt zich lastig en gebruikers ervaren tocht en koudeval bij ramen.

De BaOpt regeltechniek zorgt voor een natuurlijke, volledige vermenging van de lucht door op lichte overdruk lucht slim pulserend in de ruimte te brengen. Dit zorgt ervoor dat er veel minder temperatuurverschillen voorkomen, ook bij ruimten van bijvoorbeeld 20 meter hoogte. Daarbij is geen sprake meer van tocht of koudeval.

Lager energieverbruik

Voor de BaOpt klimaatregeling wordt een luchtbehandelingssysteem naast sensoren voor temperatuur, CO2 en soms RV, uitgebreid met sensoren voor luchtdruk en worden in de toe- en afvoerkanalen van de verschillende klimaatzones 0-10V servo-gestuurde regelkleppen opgenomen. Daardoor draaien de ventilatiemotoren gemiddeld veel minder snel dan gebruikelijk. Dat zorgt voor een elektriciteitsbesparing op dit deel van de installatie van maar liefst 35-50%. Door de betere luchtmenging kan ook de verwarming- en koelcapaciteit teruggeschroefd worden. Dat levert een extra besparing op in de orde van 10% ten opzichte van een conventioneel systeem.

©istock/INNAX

Facebooktwitterlinkedinmail