Techniek uitgelicht: Warmtepompen

Techniek uitgelicht: Warmtepompen

Woningverduurzaming

Deel 1: Warmtepomptechniek

In de rubriek Woningverduurzaming behandelen wij energiebesparingsmaatregelen of een duurzame energieopwekkingstechniek. In deze editie besteden wij aandacht aan warmtepompen.

Waarom warmtepompen?

Nederland staat aan de vooravond van een ware energierevolutie, namelijk het omschakelen van fossiele naar duurzame energiebronnen. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Enerzijds wordt de energievraag drastisch verlaagd (besparing) en anderzijds wordt de energievoorziening drastisch vergroend. Het doel is om in 2050 te wonen zonder aardgas.

Bij nieuwbouw van woningen is een gasaansluiting al lang niet meer de meest logische keuze. het verbranden van aardgas geeft tenslotte een ongewenste uitstoot van CO2. Daarnaast is de beschikbaarheid hiervan op de lange termijn onbekend.

Aardgas is een hoogwaardige brandstof die veel beter inzetbaar is bij industriële toepassingen. Hier zijn echt hoge temperaturen nodig. Woningen vragen echter slechts 60 graden tapwater en 20 graden binnentemperatuur. Die temperaturen zijn prima haalbaar met een duurzaam alternatief: de warmtepomp.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is te vergelijken met een koelkast. In de koelkast wordt warmte onttrokken en aan de achterkant van de koelkast afgegeven. Dit is mogelijk door het gebruik van een koudemiddel en een compressor die zorgt voor de circulatie ervan. Kortom: de koude zorgt voor de koeling van de producten en warmte is een restproduct.

Bij warmtepompen werkt dit precies omgekeerd. Een warmtepomp heeft een temperatuurbron nodig zoals bodem, buitenlucht of ventilatielucht. Soms wordt oppervlaktewater als bron ingezet. Elk type bron heeft voor- en nadelen. Voor welk type bron een warmtepomp geschikt is, wordt duidelijk door de typeaanduiding. Zo heeft een lucht/waterwarmtepomp buiten- of ventilatielucht als bron en water (bijv. vloerverwarming) als afgiftesysteem.

Illustratie werking warmtepomp

Een warmtepomp zorgt ook voor beter comfort, lagere energielasten en duurzaamheid. Energieneutrale woningen zijn meestal voorzien van warmtepomptechniek waarbij de opwekking met zonnepanelen plaatsvindt.

Wat maakt een warmtepomp interessant?

Hoog rendement: Een warmtepomp heeft een hoger rendement dan een gasketel. Voor iedere 1 kilowatt aan benodigd elektrisch vermogen voor de compressor, kan, afhankelijk van het type bron, 3 tot 5 kiloWatt aan warmte worden opgewekt. Hoe méér kW warmte met 1 kWh elektriciteit uit de bron kan worden onttrokken, des te efficiënter werkt de warmtepomp. Dit wordt uitgedrukt in de Coëfficiënt of Performance, afgekort CoP. Hoe hoger de CoP, hoe beter het rendement. Een gangbare waarde voor de COP is ca. 3-4. Het maximum wat met de huidige technieken mogelijk is, is een COP van ca. 6.

Warmtepompen zijn niet alleen energetisch een efficiënte oplossing. Ook de energielasten worden verlaagd. De overheid stimuleert de toepassing van warmtepompen met een investeringssubsidie via de ISDE regeling.

Kan een warmtepomp in elke woning worden toegepast? Ja, mits…

Simpelweg de traditionele CV ketel vervangen met de warmtepomp, werkt bijna nooit goed. Het warmteverlies is in veel gevallen te groot. Een warmtepomp werkt dan niet efficiënt en dat leidt tot hoge elektraverbruiken. Een warmtepomptoepassing stelt hoge eisen aan de bouwkundige kwaliteit van de woning. Denk aan goede isolatie, luchtdichtheid en ventilatie. Een integrale visie op het totale pakket aan energieprestatie verhogende maatregelen is daarom een belangrijke voorwaarde.


Facebooktwitterlinkedinmail