Syntrus Achmea zet nieuwe stap in energiebesparing

Syntrus Achmea zet nieuwe stap in energiebesparing

Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaat intensiever samenwerken met INNAX, de gebouwverduurzamer, op het gebied van energiemanagement. Beide partijen hebben daartoe een overeenkomst getekend op de Provada. Doel van de samenwerking is een betere sturing op het verminderen van het energieverbruik.

In ruim 200 woningen, winkelcentra, kantoren en zorgobjecten uit de door Syntrus Achmea beheerde portefeuilles meet INNAX vanaf dit jaar het energieverbruik. INNAX plaatst in deze objecten zoveel mogelijk slimme meters waarmee het energieverbruik op afstand wordt uitgelezen. Met de overeenkomst die vandaag is gesloten, zal INNAX op basis van de verzamelde data ook analyses verrichten. Daarmee wordt op verschillende niveaus inzicht verkregen in het energieverbruik in de portefeuille.

Voor Syntrus Achmea is dit een volgende stap in het verduurzamen van de vastgoedportefeuilles. Voor woningen, winkels, kantoren en zorgobjecten werd al gebruikgemaakt van energielabels. Een energielabel geeft inzicht in de energetische kwaliteit van een gebouw, maar zegt niets over het werkelijke energieverbruik. Door de samenwerking met INNAX kan Syntrus Achmea nu beter sturen op vermindering van het energieverbruik in de vastgoedportefeuilles. Daarmee kunnen huurders beter worden geadviseerd over de mogelijkheden van energiebesparing en dus ook kostenbesparing.


Facebooktwitterlinkedinmail