Subsidieregeling provincie Gelderland

Subsidieregeling provincie Gelderland

De woningcorporaties in Gelderland krijgen 70 miljoen euro van de provincie om tenminste 10.000 sociale huurwoningen extra duurzaam te kunnen maken. Zowel in 2014 als in 2015 reserveert de provincie Gelderland hiervoor 35 miljoen euro.

De subsidie van 70 miljoen euro maakt deel uit van de robuuste investeringsimpuls voor de Gelderse economie en werkgelegenheid, waartoe Provinciale Staten eind juni 2013 hebben besloten. “De woningcorporaties kunnen met deze bijdrage tenminste 10.000 woningen, die in 2014 en 2015 toch al zouden worden aangepakt, nog energiezuiniger maken”.

Per woning ontvangen de Gelderse woningcorporaties een vast bedrag van 7.000 euro aan subsidie. Mede om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan het subsidiebedrag:

  • De maatregelen moeten voor eind 2015 voltooid zijn.
  • De maatregel moet minimaal tot een extra labelverbetering leiden.
  • Met het totale pakket aan maatregelen moet minimaal energielabel B gehaald worden.
  • De subsidie is alleen voor woningen in de sociale huurklasse (€ 699,48/maand).
  • De gerenoveerde woning mag niet binnen 10 jaar doorverkocht worden.
  • Er mag geen huurverhoging in rekening worden gebracht over de gesubsidieerde maatregel.

Het gesubsidieerde bedrag geeft direct aanleiding om geplande grootonderhouds-werkzaamheden aan complexen opnieuw tegen het licht te houden. Met deze impuls is de maatregel die vanwege financiële gronden geschrapt is alsnog mogelijk. Een herzien energie-advies voor bestaande plannen zal aantonen met welke maatregel(en) deze extra labelstap gerealiseerd kan worden.

Ook voor complexen die op de nominatie staan om aangepakt te worden, biedt deze subsidie extra mogelijkheden. Naast het verbeteren van een extra labelstap kan ook onderzocht worden of een ambitieuzere doelstelling haalbaar is. Is het mogelijk om met dit extra budget een energieneutrale woning te realiseren. Hiermee behoren de stijgende energielasten voor de huurders direct tot het verleden.

Zonder extra middelen van de corporatie is het mogelijk om direct de woonlasten van de huurder te verlagen en het comfort van de woning te verhogen. Daarnaast profiteert de corporatie van een hogere vastgoedwaarde op termijn en minder risico op leegstand en betalingsachterstanden door betaalbaardere woonlasten.

Naast investeringen in maatregelen die de energievraag beperken, zoals isolatie en glasvervanging, is het ook mogelijk om bij energetisch goede woningen zonneboilers of PV panelen te plaatsen. Ook met deze maatregelen is een verbetering van het energielabel te realiseren en profiteert de huurder van lagere woonlasten.

Zowel gezien de hoogte van het bedrag als de aantrekkelijke voorwaarden biedt deze subsidieregeling veel mogelijkheden om de duurzaamheidsambities van woningcorporaties een extra duwtje in de rug te geven. INNAX helpt u graag verder in het verzilveren van deze kans.


Facebooktwitterlinkedinmail