Stichting Zon – non-profit financiering PV projecten

Stichting Zon – non-profit financiering PV projecten

Zelf energie opwekken met zonnepanelen staat stevig in de belangstelling. Niet alleen eigenaren van woningen, maar ook huurders vinden dit een interessante mogelijkheid om hun maandelijkse energielasten te verlagen. Zonne-energie opwekken met PV panelen is prima te realiseren op zowel grondgebonden woningen met hellende of platte daken als bij appartementengebouwen. Technisch zijn er geen belemmeringen. De investeringen zijn echter fors en de vraag is wie die investering gaat plegen?

Non-profit model

INNAX heeft voor de grootschalige uitrol van zonne-energie bij corporaties het non-profit Stichtingsmodel in het leven geroepen: Stichting ZON. Stichting ZON financiert met gebruikmaking van energie- en klimaatfondsen de investeringen in PV projecten. De dekking voor rente en aflossing wordt gedaan vanuit de opbrengsten uit de energie saldering. Het voordeel voor de huurder is een directe verlaging van de energielasten, omdat de opbrengt uit zonne-energie gemiddeld hoger is dan de maandelijkse ‘zonnehuur’ bijdrage.

Op maat voor de meest optimale oplossing

De stichting ZON heeft als doelstelling om de woonlasten maximaal te verlagen en maximale verduurzaming te realiseren met zonne-energie. De PV installaties worden grootschalig en volledige open-boek ingekocht, waarbij de stichting het eigendom van de PV installatie op zich neemt met behulp van financiering van klimaat & energiefondsen. De precieze organisatie, werkwijze, rolverdeling en ambities worden per project op maat en naar de specifieke wensen van de corporatie vormgegeven. Zo wordt voor iedere PV-opgave de meest optimale oplossing aangeboden. Stichting ZON is onlangs gestart in Amsterdam waar het Amsterdam Klimaat & Energiefonds de financiering verzorgt.

Corporaties kunnen op deze wijze zonder investeringen en met volledige ontzorging door Stichting ZON, een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van hun woningen.

 

Neem voor meer informatie contact op met Philip Blaauw.


Facebooktwitterlinkedinmail