STEP en ISDE regelingen verruimd

STEP en ISDE regelingen verruimd

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) zijn verruimd. De wijzigingen op deze regelingen zijn ingegaan op 1 januari 2017. 

Plafond STEP vervallen voor corporaties

Op 1 december 2016 was er voor € 113 miljoen STEP subsidie aangevraagd. Dit is minder dan 30% van het totale subsidiebedrag. Voor corporaties gold een subsidieplafond van € 7,5 miljoen per aanvrager. Vanaf 1 januari 2017 is het subsidieplafond voor corporaties komen te vervallen. Er geldt dus geen maximum aanvraagbedrag meer!

STEP regeling: Hoe zat het ook alweer?

Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de volgende voorwaarden gesteld:

  • Subsidie geldt alleen voor woningen onder de liberalisatiegrens (2016: € 710,68 / maand).
  • Woningen dienen tot 2 jaar na positieve beschikking onder de liberalisatiegrens te blijven.
  • Minimaal 2 klasse verbeteringen én minimaal EI van 1,40 woningcorporaties.
  • Minimaal 2 klasse verbeteringen én minimaal EI van 1,80 voor commerciële verhuurders.
  • Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2018.
  • De betreffende woning moet in voorgaande 24 maanden minimaal 3 maanden als woning verhuurd zijn.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Naast STEP is ook de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) per 1 januari 2017 verruimt.
ISDE is beschikbaar voor warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. Het is toegestaan om STEP en ISDE te stapelen.

De ISDE kent een looptijd van vijf jaar waarbij het subsidieplafond jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld. In 2016 was het beschikbare budget € 70 miljoen. Hiervan is slechts € 46 miljoen geclaimd. Ook in 2017 is het plafond weer vastgesteld op € 70 miljoen. Net als voor de STEP regeling zijn ook de ISDE subsidiebedragen voor de investeringen verhoogd.

Slim verduurzamen: doe het nu!

Heeft u verduurzamingsplannen? Deze regelingen helpen daarbij. Zo is het bijvoorbeeld financieel interessant om ze te combineren. U kunt bijvoorbeeld een complete schilrenovatie combineren met een (hybride) warmtepomp. De hybride warmtepomp leidt tot een extra verlaging van de Energie Index en mogelijk extra STEP subsidie. Plus u krijgt ISDE subsidie voor de (hybride) warmtepomp. U realiseert op deze manier een extra verduurzamingsstap zonder meerkosten!

Hulp nodig?

INNAX heeft ruime ervaring met het aanvragen van deze subsidies. In totaal hebben wij al meer dan € 10 miljoen subsidie succesvol aangevraagd én toegekend gekregen voor onze opdrachtgevers.

Foto: istock/innax


Facebooktwitterlinkedinmail