Smart Grid in balans

Smart Grid in balans

Het aantal elektrische auto’s op de weg neemt toe. Uit cijfers blijkt dat er het afgelopen jaar 18.000 elektrische auto’s zijn verkocht, tegenover 5.100 in 2012. Meer elektrisch vervoer leidt tot meer oplaadpunten wat weer impact heeft op het elektriciteitsnet. Om de smart grid in balans te houden in verband met de vraag naar duurzame energie voor elektrisch vervoer, is een speciaal project opgestart. INNAX denkt hierin mee als onafhankelijk meetbedrijf en ervaringsdeskundige op het gebied van energiemanagement.

De vraag naar energie voor elektrisch vervoer in een woonomgeving is momenteel niet goed vast te stellen. Vooraf is namelijk niet bekend om welke vervoersmiddelen het gaat, hoe vaak of hoe lang er geladen moet worden. Dit heeft als gevolg dat het energienet alleen op maximale afname voorbereid kan worden. Het project Smart Grid in Balans streeft ernaar om meer controle en sturing te krijgen over het energienet voor het laden van elektrisch vervoer door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Pilotfase

In een proefomgeving wordt een koppeling gerealiseerd tussen het aanbod van decentrale duurzame energiebronnen en de vraag naar duurzame energie van elektrisch vervoer. Op de locatie van ACCRES, Wageningen Universiteit in Lelystad wordt voor de opwekking van elektriciteit gebruik gemaakt van zonnepanelen, een windmolenpark en een biovergister met WKK (Warmte Kracht Koppeling). In samenwerking met circa 15 huishoudens, 5 bedrijven en 20 gebruikers van elektrisch vervoer wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor vraag- en aanbodsturing waarbij het gedrag een belangrijke rol speelt.

Project partners

De deelnemende partners zijn EV service & infra-aanbieder GreenFlux, netwerkbeheerder Enexis, autofabrikant Renault, Wageningen UR, laadpuntleverancier Alfen, de adviesbureaus Oranjewoud en Accenture, telematica bedrijf Sycada. Green en ICT automatisering. Een consortium met vrijwel alle benodigde kennis en slagkracht.

INNAX maakt onderdeel uit van een haalbaarheidsteam dat het consortium ondersteunt met adviezen rond economische en technische haalbaarheid van de ontwikkelde producten, diensten en kennis.


Facebooktwitterlinkedinmail