See2Do: infraroodfoto prikkelt woningverduurzaming

See2Do: infraroodfoto prikkelt woningverduurzaming

Het Europese project “See2Do” wil bewoners met behulp van infraroodfoto’s stimuleren om hun woningen te verduurzamen. De infraroodfoto’s geven inzicht in het energieverlies (See), en kan de volgende stap zijn om over te gaan tot het verbeteren van de eigen woning (Do). Voor het project “See2Do” is een tweetal Nederlandse wijken geselecteerd waar, de afgelopen vorstperiode, circa 1200 straatfoto’s zijn gemaakt.

De gemeente Breda participeert in het Europese project See2Do. Het project is onderdeel van het programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Een viertal Nederlandse gemeenten, waaronder Breda en een groot aantal Belgische gemeenten, kennisinstituten en samenwerkingsverbanden van gemeenten werken hierin samen.

Bewonersaanpak
De bewoners van de geselecteerde wijken worden uitgenodigd voor zogeheten ‘energieavonden’, georganiseerd door de lokale energie-coöperaties BRES Breda en Anneville. De bezoekers worden met behulp van de infraroodfoto’s bewust gemaakt van het energieverlies en krijgen van de energie-coöperaties handvatten aangereikt voor het verduurzamen van hun woning. Zij die geïnteresseerd zijn, kunnen gebruik maken van ondersteuning vanaf het eerste contact tot en met een opleveringscontrole van de uitgevoerde werkzaamheden, en alles daar tussenin.

Woningtypes thermografisch in beeld
Naast straatfoto’s worden ook vijf woningen meer in detail thermografisch in beeld gebracht. Dit gebeurt bij woningtypen die vaak voorkomen. Voor deze woningen worden ook oplossingen in beeld gebracht, nuttig voor bewoners die in zo’n woningtype aan de slag willen.

Warmtescan

Goed voorbeeld doet volgen?
Zelf het goede voorbeeld geven is een van de opdrachten binnen het project See2Do. De gemeente Breda doet dat door een aantal nieuwe technieken toe te passen. Zo is de serverruimte gekoppeld aan de WKO-installatie en wordt de apparatuur nu volledig duurzaam gekoeld. Daarnaast wordt een tweetal pilots gedaan, één met LED-verlichting en één met licht- en warmtereflecterende muurverf. Als deze technieken zich in de pilots hebben bewezen, dan volgt een bredere uitrol bij meerdere gemeentelijke gebouwen.

Gemeente Breda heeft INNAX Woningen opdracht gegeven om het projectmanagement en -advisering te verzorgen. Het project loopt tot eind april 2019.

“Thermografie is een goed instrument om de benodigde aandacht te geven aan energiebesparing en kan goed ingezet worden bij werving van bewoners hiertoe”, aldus Paul Paree (senior adviseur Milieu, Gemeente Breda).


Facebooktwitterlinkedinmail