ROC Friese Poort en INNAX Doen Duurzaam

ROC Friese Poort en INNAX Doen Duurzaam

Op woensdag 11 december 2019 verzorgden collega’s Joost Straat en Ronald Spoelstra een Duurzaam Doen Lezing over energiepositieve gebouwen bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Ruim 70 professionals, docenten en studenten lieten zich inspireren in de Innovatiewerkplaats aan de Leeuwarder Anne Wadmanwei.

Paris Proof

Tijdens de Duurzaam Doen lezingen worden de bezoekers uitgedaagd na te denken over actuele onderwerpen, met ditmaal de centrale vraag: hoe maken we de gebouwde omgeving Paris Proof? Een gebouw is Paris Proof als het voldoet aan de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs. Zo mag een kantoorgebouw in 2050 nog maar 50 kWh per m2 per jaar verbruiken, inclusief gebruikersdeel.

Trias Energetica 2.0

Samen met de aanwezigen werd stilgestaan bij de noodzaak van de energietransitie en de verandering die het in ons doen en denken vraagt. Om Paris Proof te realiseren is techniek hard nodig, maar is het in eerste instantie zaak om te kijken hoeveel energie je echt nodig hebt. In dit kader lichtte Joost de Trias Energetica 2.0 toe, een strategie die uitgaat van het principe: produceer enkel wat nodig is, sla overschotten op en deel deze vervolgens efficiënt met de omgeving. Dat leidde tot mooie discussies met terechte vragen over de haalbaarheid voor alle bestaande bouw. Ook was er veel interesse onder de studenten in de praktische invulling van de verduurzamingsopgave.

Centrum Duurzaam

De lezing vond plaats in de praktijklokaal van Centrum Duurzaam. Via Centrum Duurzaam worden studenten geprikkeld technische kennis te delen en op te doen. Dit doen ze onder andere met het Duurzaam Doen Huis, waar studenten werken met de nieuwste technieken en zelf innoveren. Ook het gebouw is van een aantal innovatieve technieken voorzien. Tijdens de verbouw zijn er lichtkoepels met daarin PV-panelen geïnstalleerd en zijn in het auditorium ‘Phase Change Materials’ toegepast. Ook is er veel aandacht besteed aan verbetering van het binnenklimaat.


Facebooktwitterlinkedinmail