Kansen energie efficiency met richtlijn EED

Kansen energie efficiency met richtlijn EED


De richtlijn EED (energie-efficiency) is in juli 2015 tijdelijk in werking getreden (artikelen 8 en 14). Conform deze richtlijn is een energie audit verplicht. Deze regeling houdt stand tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Waar liggen nu de kansen voor u?

Uitstel aanvragen voor energie audit

Vanuit deze regeling hadden grote bedrijven (> 250 fte, > 50 milj. omzet) een energie audit moeten (laten) uitvoeren voor begin december vorig jaar. Sommige, vanuit de regeling betrokken ondernemingen hebben .onlangs een aanschrijving ontvangen vanuit de omgevingsdienst. De eerder gestelde deadline was veelal niet haalbaar. Verzoek tot uitstel is mogelijk.

De kansen voor uw organisatie

De adviseurs van INNAX helpen uw organisatie bij het opstellen van een verzoek tot uitstel en daarmee een herstart. Met een eenvoudige scan bepalen we samen met u wat nodig is vanuit de wetgeving maar vooral waar de kansen voor energie efficiency liggen!

Foto: istock/innax

Facebooktwitterlinkedinmail