Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming

Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming

Sinds juni 2014 stimuleert de overheid financieel de verduurzaming van sociale huurwoningen met de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Deze regeling loopt tot eind 2018, maar het budget is reeds volledig benut. Via de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (hierna RVV-V) geeft de overheid een vervolg aan het financieel stimuleren van de verduurzaming van sociale huurwoningen.

Per 1 januari 2019 opent binnen de RVV-V een nieuwe aftrekpost voor de verduurzaming van woningen. De RVV-V is daarmee in essentie de opvolger van de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP). In tegenstelling tot STEP is de RVV-V een fiscale regeling. Belangrijker nog is dat de verduurzaming van woningen gehangen wordt onder een bestaande regeling met de bijbehorende voorwaarden. Dit maakt dat er een aantal grote veranderingen zijn ten opzichte van de STEP.


Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen binnen de RVV-V ten opzichte van de STEP. Welke veranderingen dit zijn beschrijven we in 
deze memo.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan vernemen we dat uiteraard graag.


Facebooktwitterlinkedinmail