RED kantoren: INNAX, TNO en VABI werken aan innovatieve toolkit voor eigenaren

RED kantoren: INNAX, TNO en VABI werken aan innovatieve toolkit voor eigenaren

Er zijn tienduizenden kantoorgebouwen in Nederland waarvoor de urgentie steeds hoger wordt om te verduurzamen. Voor een groot deel gaat het om kantoren die nog helemaal geen energielabel hebben, zonder een duidelijk beeld van de te nemen maatregelen. Een Paris Proof kantoorgebouw is het ultieme doel, echter voor 2023 wacht de eerste concrete opgave om minimaal energielabel C te behalen (indien groter dan 100 m²).

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft (44%) van de Nederlandse kantorenvoorraad in zijn huidige staat niet meer mag worden gebruikt, wanneer in 2023 minimaal label C verplicht is. Dat maakt het nu al moeilijker om kopers en huurders te vinden voor kantoorgebouwen met een slecht energielabel. Ook vanwege de toenemende eisen van kopers en huurders op het gebied van duurzaamheid en comfort.

Gelukkig zien we dat steeds meer vastgoedeigenaren al doelstellingen hebben opgesteld om te verduurzamen en behoefte hebben aan een strategische planning die duidelijk maakt in welke fasering, tegen welke kosten, maatregelen genomen moeten worden. En daar ligt precies de moeilijkheid. Om deze reden werken VABI, TNO en INNAX momenteel samen in het project ‘Route EnergieDuurzaam’ (RED) kantoren. Het doel: een uniforme werkwijze en vrij beschikbare tool met alle benodigde gebouwinformatie. Vastgoedeigenaren met een groot kantorenportfolio, veelal bestaande uit tientallen of zelfs honderden gebouwen, kunnen met de toolkit snel inzichtelijk maken:

  • welke gebouwen in aanmerking komen;
  • welke specifieke energiemaatregelen nodig zijn;
  • welke investeringen wanneer gedaan moeten worden.

De tool zal een hoop onduidelijkheid wegnemen voor eigenaren en biedt de inzichten die nodig zijn voor een duidelijke verduurzamingsstrategie. De komende maanden zal de toolkit verder vormkrijgen waarna de pilotfase van start gaat. Heeft u als eigenaar interesse om aan de pilot deel te nemen, of wilt u meer van het RED-kantoren project weten? Laat het ons dan weten.

Dit project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.


Facebooktwitterlinkedinmail