Reactie INNAX op herziening Warmtewet

Reactie INNAX op herziening Warmtewet

In juli heeft minister Kamp een nieuwe wetsvoorstel ingediend om de knelpunten in de Warmtewet op te lossen. Daarnaast zijn er nieuwe onderdelen toegevoegd om het leveren van collectieve warmte te stimuleren. Op basis van onze praktijkervaring in de markt, heeft INNAX een reactie op de internetconsultatie ingediend bij de minister van Economische Zaken voor input op deze wetswijziging.

Veel van onze opdrachtgevers (woningcorporaties, commercieel vastgoed en zorginstellingen) hebben te maken met de huidige Warmtewet. In onze rol als onafhankelijke gebouwverduurzamer adviseert en ondersteunt INNAX haar opdrachtgevers rondom dit thema. Wij hebben in de aanloop naar- en vanaf  de inwerkingtreding van de Warmtewet dan ook veel ervaring opgedaan rondom de werking en implicaties van de Warmtewet in de praktijk.

Doel van de Warmtewet

De Warmtewet is in het leven geroepen ter bescherming van huurders die zijn aangesloten op een collectieve warmtevoorziening, onder andere blokverwarming. De wet ging in 2014 van kracht maar vanwege onduidelijkheden en knelpunten in de praktijk, wordt hij nu herzien. Naar verwachting gaat de nieuwe wet in per 1 januari 2018.

Advies INNAX over herziening Warmtewet

Het advies van INNAX is gebaseerd op haar ervaring bij haar opdrachtgevers. Wij pleiten voor een ‘verlicht regime’ van de Warmtewet voor gebouweigenaren waarbij de levering van warmte een onderdeel is van het huurcontract. Dit regime is omschreven in het rapport ‘Evaluatie Warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte’ door Ecorys met de volgende onderdelen:

  • Meetverplichting (EED) (meten gas, GJ en warmtapwater).
  • Rapportage verplichting (EED) (drie maandelijks de verbruiken rapporteren aan huurder).
  • Afrekenen geleverde warmte op basis van werkelijke verbruiken (EED).
  • Maximale GJ prijs (bescherming van de huurder).
  • Afspraken rondom leveringszekerheid (bescherming van de huurder).
  • Klachten procedure (bescherming huurder).

Lees de volledige reactie van INNAX in deze brief.


Facebooktwitterlinkedinmail