PV voor woningen: gewoon DOEN !

PV voor woningen: gewoon DOEN !

Zonnepanelen (PV) staan stevig in de belangstelling en hebben de laatste jaren dan ook een flinke opmars gemaakt. Logisch want wie wil nu niet woonlasten verlagen door zelf stroom op te wekken? Steeds meer huurders vragen er al om! U wilt als woningverhuurder (corporatie of belegger) wel de mogelijkheid bieden, maar u ziet op tegen het organiseren van een concreet en betaalbaar aanbod of de investering? Speciaal voor professionele woningverhuurders die een grootschalige uitrol van zonne-energie ambiëren heeft INNAX het non-profit Stichtingsmodel in het leven geroepen: Stichting ZON.

Stichting ZON is opgericht met het doel om woonlasten te verlagen. Zonne-energie draagt hier duurzaam aan bij. Via de stichting kopen wij de PV installaties grootschalig en open-boek in. Met behulp van energie- en klimaatfondsen worden de investeringen in PV projecten gefinancierd. Wij kunnen u volledig faciliteren in PV projecten, of het nu gaat om één enkel woningcomplex of uw hele woningbezit.

Voordelen PV voor huurders

De huurder realiseert met het huren van PV panelen verlaging van de woonlasten en heeft minder last van schommelingen van de energieprijzen. Daarnaast verdient de huurder de maandelijkse vergoeding voor PV terug. Dit kan door het principe van de terugdraaiende meter (saldering). Of door direct gebruik te maken van de zonnestroom waardoor de huurder geen stroom van “het net” hoeft in te kopen. Door huurders een PV aanbod te doen, dragen woningcorporaties bij aan woonlastenverlaging, energie bewustwording en CO2-reductie. Bovendien verbetert de Energie-Index van de woningen waardoor de WWS punten toenemen.

Onze aanpak

Bij grootschalige PV projectrealisaties starten we altijd met een pilotfase bij een aantal woningcomplexen. Een pilot geeft inzicht in:

  • De fysieke (on)mogelijkheden die de woningen bieden.
  • De investeringen en financieringsmogelijkheden waaronder externe (off balance) financiering.
  • De risico’s middels een inventarisatie van voor- en nadelen met keuzes.
  • De aanbesteding, het inkoopproces en installatie voor het pilotcomplex.
  • De mogelijkheden voor monitoring van de opgewekte zonne-energie en terugkoppeling aan de bewoners met een dashboard.
  • De samenwerking door middel van partnership.

De aanpak en resultaten van de pilotfase kunnen daarna worden opgeschaald naar wijkniveau of naar de hele woningvoorraad.

Bewonerscommunicatie

Belangrijk onderdeel van de hiervoor omschreven aanpak is de bewonerscommunicatie. Een voorwaarde voor succes is een duidelijke voorlichting over de verwachtingen en de mogelijkheden waar het huren van zonnepanelen wel en waar het niet mogelijk is. Om dit inzichtelijk te maken voeren wij altijd een potentieel scan uit op de betreffende woningvoorraad. Is de huuroptie van zonnepanelen eenmaal operationeel en zien huurders dat de woonlasten daadwerkelijk dalen, dan zal de vraag alsmaar toenemen. Ervaren is immers geloven.

De zelf opgewekte zonne-energie monitoren met behulp van de slimme meter in combinatie met een energiedashboard aan de bewoners maakt duurzame energie opwekken visueel en vooral leuk. Het opent deuren naar verdergaande energiebesparing.

INNAX biedt onafhankelijke ondersteuning met kennis, organisatie, marketing, financiering en aanbestedingstrajecten. U kunt rekenen op een brede PV expertise en jarenlange ervaring op het gebied van duurzame energie en financiering.

Interesse? INNAX komt graag bij u langs om van gedachten te wisselen en de mogelijkheden op maat te bespreken! Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op met Pieter Klep, telefoonnummer 088 55 33 000.

 


Facebooktwitterlinkedinmail