PV-Postcoderoos verbetert Energie Index woningen

PV-Postcoderoos verbetert Energie Index woningen

In het convenant energiebesparing huursector (28-06-2012) is gemiddeld energielabel B in 2020 als doelstelling opgenomen. Het wordt een behoorlijke opgave om deze mijlpaal te realiseren. Naast het treffen van de gebruikelijke energiebesparende maatregelen zoals isolatie, installaties en PV, kan de Energie-Index van woningen ook verbeterd worden door het toepassen van Energiemaatregelen op Gebiedsniveau (EMG). Een bekende toepassing is de aansluiting van woningen op warmtenetten.

PV niet overal toepasbaar

Het toepassen van PV panelen op het eigen perceel als energieprestatieverhogende maatregel is niet overal te realiseren. Bijvoorbeeld door ongunstige dakoriëntaties, beperkte dakoppervlakken of beschaduwing. Om deze huurders toch een woonlastenvoordeel te geven zijn wij samen met Sungevity de Huurdak-Revolutie gestart, onder andere op basis van virtueel salderen via de zogenaamde postcoderoos (Regeling Verlaagd Tarief). Deze regeling garandeert een fiscaal voordeel voor deelnemers op het eigen elektraverbruik voor een periode van 15 jaar.

Maar omdat de woningen niet fysiek van PV panelen worden voorzien wordt de energieprestatie (de Energie-Index) van de woning niet verbeterd. Dat vormt voor woningcorporaties en beheerders van residentieel vastgoed nog een zwaarwegende belemmering om daadwerkelijk te investeren in een postcoderoos voor huurders, want het draagt niet bij aan het bereiken van de energieprestatiedoelstellingen!

INNAX slecht barrières!

INNAX biedt oplossingen die de energietransitie en verduurzaming versnellen. Daar waar nodig  spannen wij ons in om de “Rules of Engagement” te veranderen, door belemmeringen aan de kaak te stellen en nieuwe spelregels voor te stellen die versnelling van verduurzaming mogelijk maken.

Daarom hebben wij onderzoek verricht naar de mogelijkheden om postcoderoos-zonnestroom mee te laten wegen in de waardering van de Energie Index voor woningen. We hebben daartoe een sluitende business case ingediend bij Bureau CRG en hier positief advies op gekregen.

Kort gezegd: PV-zonnestroom vanuit een postcoderoos kan nu bijdragen in de verbetering van de Energie Index (met EMG) voor woningen.

Meer weten hoe de postcoderoos de energieprestaties van uw woningportefeuille kan verbeteren? Neem contact op met Joop van der Voort, 

 

 

 


Facebooktwitterlinkedinmail