Partijen in zorg zetten eerste stappen in verduurzaming gebouwen

Partijen in zorg zetten eerste stappen in verduurzaming gebouwen

De provincie Friesland heeft in samenwerking met partijen in de zorg een convenant getekend dat milieuwinst en financieel voordeel moet opleveren om de continuïteit te borgen van het zorgaanbod in Friesland. Deze intentieverklaring is gericht op het terugdringen van de energiekosten in gebouwen van zorgorganisaties. De samenwerkende partijen zijn De Friesland Zorgverzekeraar, Stichting De Friesland, ZuidOostZorg, Zorggroep Tellens, Zorggroep Alliade, GGZ Friesland, inkoopcoöperatie voor de zorg Intrakoop, gebouwverduurzamer INNAX en het energiefonds Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) van de provincie Friesland.

Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van De Friesland: “We zetten ons in voor de duurzaamheid en betaalbaarheid van de zorg in Friesland, hier hoort ook ons ecologisch rentmeesterschap bij. Alle partijen aan tafel vinden dat we hier een gemeenschappelijke maatschappelijke plicht hebben. Samen hebben wij een intrinsieke motivatie hieraan te werken en elkaar te stimuleren.”

Financiering

De provincie Friesland heeft 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het energiefonds FSFE. Hierdoor zijn er gelden beschikbaar om projecten op het gebied van duurzame energietransitie in de meest brede zin te ondersteunen en mogelijk te maken. FSFE heeft gezegd onder voorwaarden, waaronder goedkeuring door hun Investeringscommissie, bereid te zijn een bedrag tot vijf miljoen euro beschikbaar te stellen om projecten gericht op het verduurzamen van het vastgoed dat in gebruik is bij de aan dit convenant verbonden zorginstellingen voor een aanzienlijk deel te financieren.

De aan De Friesland Zorgverzekeraar gelieerde (ANBI) Stichting De Friesland is bereid financieel bij te dragen aan het stimuleren van het in dit convenant bedoelde verduurzamen van energiegebruik. Zo heeft Stichting De Friesland energiescans ter waarde van max. 5.000 euro beschikbaar gesteld aan de zorgorganisaties.

Energiescans

INNAX is mede-initiator van dit initiatief voor de Friese Zorgsector en voert de energiescans uit in samenwerking met de deelnemende zorginstellingen. Deze scans geven inzicht in energiebesparingsmogelijkheden op korte en lange termijn. Daarna kunnen de instellingen ondersteund worden met technische en financiële begeleiding voor grip op energie. In samenwerking met Intrakoop en de Friese Milieufederatie worden de zorginstellingen ondersteund in het bereiken van besparingen op CO2 emissies en kosten.

Foto: ondertekening convenant


Facebooktwitterlinkedinmail