Overgangstermijn interpretatiedocument ISSO en BRL verlengd

Overgangstermijn interpretatiedocument ISSO en BRL verlengd

De definitieve overgangstermijn van het interpretatiedocument bij ISSO 82.1 en BRL 9500-01 is verlengd tot 1 januari 2018. Vanaf die datum moeten woningopnames voldoen aan de steekproefeisen die vanuit het interpretatiedocument worden gesteld.

Eind vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de invoering van een nieuw interpretatiedocument bij ISSO 82.1 en BRL 9500-01. Voor invoering van deze wijzigingen was een overgangstermijn aangekondigd tot 1 juli 2017. Deze is nu uitgesteld tot 1 januari 2018.

Het interpretatiedocument bevat een belangrijke procedurele wijziging over het minimum aantal te bezoeken woningen in geval van representativiteit. Gevolg hiervan is dat het aantal van binnen te bezoeken woningen aanzienlijk zal stijgen.

De verruiming van de overgangstermijn geeft corporaties en beheerders van residentieel vastgoed meer ruimte. In 2017 is een minder intensief traject van toepassing om woningen te laten voorzien van een actuele Energie Index. In de geldende methodiek zijn tenslotte minder woninginspecties nodig.

Meer info?

Op de website van KVNIL leest u meer over de overgangsperiode.


Facebooktwitterlinkedinmail