Nul op de Meter woningen in de praktijk: de oplevering

Nul op de Meter woningen in de praktijk: de oplevering

Woningcorporatie HW Wonen uit Oud-Beijerland heeft in mei 2018 haar eerste Nul-op-de-Meter (NoM) woningen opgeleverd gekregen door aannemer Kroon & De Koning. INNAX heeft de certificering volgens de BRL9500-05 van deze woningen uitgevoerd. Alle tien de woningen voldoen aan de zuinigste klasse qua Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Om de extra investeringen in de optimale energieprestatie te kunnen doen, wordt de EPV in rekening gebracht die in de plaats komt voor wat huurder niet meer aan variabele energiekosten hoeft te betalen.

Richard Reedijk, projectmanager HW Wonen
“HW Wonen realiseerde de nul op de meter woningen voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Van tevoren hebben wij veel tijd geïnvesteerd in  de communicatie met de toekomstige bewoners. Dit om het NoM concept en de bijbehorende Energie Prestatie Vergoeding (EPV) goed uit te leggen. Het verbruik wordt gemonitord door Klimaatgarant, die namens de bouwaannemer verantwoordelijk was voor de realisatie van de installatietechniek. Alle de bewoners ontvangen binnenkort een enquête van ons. Deze is bedoeld om de gebruikerservaringen boven te tafel te krijgen en ons inzicht te geven in het gebruik van de systemen in deze nieuwe woningen. Zelf kunnen wij ook lessen trekken uit dit eerste NoM project. Zo is de plaatsingspositie van de warmtepomp een punt van aandacht. In dit project is deze zo geplaatst, dat het de indeling van de keuken belemmerd, dat kan volgende keer anders.  De techniek staat niet stil en voortdurend zoeken ook wij naar de meest optimale maatregelen in relatie tot de energieprestatie vergoeding. Het project is geslaagd als de bewoners tevreden zijn met hun woning. Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk, maar een goede woning waar onze huurders fijn wonen is voor ons uiteindelijk waar alles om draait.”

Bij Nul-op-de-Meter (NoM) staat het principe van beperking van de energievraag voorop, waarbij de NoM woning een maximaal netto berekende warmtevraag onder standaardcondities mag hebben. De verhuurder zal aan de hand van metingen moeten aantonen hoeveel duurzame energie is opgewekt. Op basis van deze meting en de berekende netto warmtevraag wordt de EPV bepaald.

Kroon & De Koning  Voor woningcorporaties is het belangrijk dat woningen voldoen aan hoge energieprestatie eisen om in aanmerking te komen voor de EPV.  In het project met HW Wonen kijken we terug op een soepel proces wat naar ieders tevredenheid is verlopen. HW Wonen had al goede ervaringen met ons PlusWonen bouwconcept. De woningen aan de Kloosring in Oud-Beijerland zijn voor HW Wonen de eerste als NoM uitgevoerde woningen. Samen met onze installateur en adviseur hebben wij HW Wonen meegenomen in de belangrijkste keuzes en aandachtspunten voor dit project. Het installatieconcept wordt steeds belangrijker en medebepalend voor het ontwerp van de woning. Tijdens de uitvoering is er vanzelfsprekend veel aandacht voor de luchtdichtheid van alle aansluitingen om warmteverliezen tot een minimum te beperken. In verband met de strikte regelgeving en het aantonen van de energieprestaties wordt er veel informatie vastgelegd over de kwaliteit en verwerking van de toegepaste producten. Het levert ons daarbij veel informatie om het bouwproces nog verder te verbeteren en de kwaliteit van de woningen verder te verhogen. Inmiddels hebben we de woning ook verder door ontwikkeld  en voldoet het aan de eisen van de NOM keur.”

Kroon & De Koning uit Zwijndrecht, onderdeel van Volkerwessels, bouwt volgens het PlusWonen concept en heeft daarmee veel ervaring  met Nul op de Meter, energieneutraal en gasloos bouwen.  

Nu het project is opgeleverd staan er tien woningen die qua comfort en energie-efficiency klaar zijn voor een duurzame toekomst. Daarnaast zorgt de opgedane ervaring voor de bouwer én opdrachtgever voor nieuwe inzichten die te gebruiken zijn in het verder realiseren van een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050.


Facebooktwitterlinkedinmail