NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen

NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen

Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ van kracht. NTA 8800 vervangt de huidige methoden uit NEN 7120 en het Nader Voorschrift. De huidige indicatoren om de energetische kwaliteit van gebouwen te bepalen (EPC en EI) komen te vervallen en deze worden vervangen door Bijna Energie Neutrale Gebouw (BENG)- indicatoren. INNAX is nauw betrokken bij de ontwikkelingen, waaronder het bouwen van de validatierekentool en het inijkingsonderzoek naar energieklassen voor bestaande woningen.

De NTA is bedoeld voor zowel woningen als utiliteitsbouw en voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen. In de huidige situatie zijn er verschillen tussen de diverse categorieën. In een bestaande woning kan bijvoorbeeld niet alle detailinformatie meegenomen worden, zoals bij een nieuwbouwwoning. In de nieuwe situatie kan dat wel. De methode uit NTA 8800 is gebaseerd op de nieuwe Europese normen waarin de meest recente inzichten over energieberekeningen zijn verwerkt.

BENG indicatoren

Er worden 3 BENG-indicatoren gehanteerd.

  • BENG 1 is de energiebehoefte voor verwarming en koeling, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar.
  • BENG 2 is het primair fossiel energieverbruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en ventilatoren. Als er PV-panelen of andere hernieuwbare bronnen aanwezig zijn, dan wordt de opgewekte energie van het primaire verbruik afgetrokken.
  • BENG 3 is het aandeel hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en warmtepompen: uitgedrukt in het percentage van het totale energieverbruik.

Voor nieuwbouw gelden er eisen voor alle 3 de BENG-indicatoren. De precieze getalswaarden moeten nog worden vastgesteld. Daarnaast wordt er een eis gesteld aan de temperatuuroverschrijding in de zomer. Voor bestaande bouw kunnen de 3 BENG-indicatoren wel uitgerekend worden, maar er gelden geen eisen. Voor het woningwaarderingsstelsel (WWS) moet er nog een inijking worden opgesteld die gebaseerd is op de BENG-indicatoren.

Energieprestatie nauwkeuriger vaststellen

Het voordeel van de nieuwe methode is dat de energieprestatie nauwkeuriger vastgesteld kan worden. Ook kan bij bestaande bouw, net zoals bij nieuwbouw, alle informatie die beschikbaar is gebruikt worden. De nieuwe methode heeft echter ook tot gevolg dat er andere en extra gebouwgegevens nodig zijn. Om in de toekomst de BENG-indicatoren te kunnen bepalen moeten al deze gegevens bekend zijn voor alle woningen, dus ook voor de woningen die nu een Energie Index (energielabel) hebben. Dit kan mogelijk aanvullende inventarisaties en inspecties met zich meebrengen. Het is daarom aan te bevelen om zodra bekend wordt welke gegevens ontbreken, deze nu al mee te nemen bij lopende woninginspecties en -inventarisaties.


Facebooktwitterlinkedinmail