NTA 8800 en het energielabel voor bestaande woningen

NTA 8800 en het energielabel voor bestaande woningen

In 2020 wordt de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ van kracht. Voor nieuwe woningen en gebouwen vervalt de EPC en wordt voortaan getoetst aan 3 BENG-indicatoren. Maar óók voor bestaande woningen en gebouwen gaat er veel veranderen. De energetische kwaliteit wordt dan niet meer via de Energie Index (EI) bepaald, maar via de BENG-2-indicator. Hoe kunnen corporaties zich hierop voorbereiden?

Voor bestaande woningen gelden geen minimum energieprestatie-eisen, zoals bij nieuwbouw. Wel wordt de energieprestatie uitgedrukt in de energie index en het bijbehorende energielabel. Dit wordt in de toekomst BENG-2, waarbij het totale fossiele energiegebruik wordt bepaald per m2 gebruiksoppervlak. Op dit moment wordt onderzocht hoe de klassenindeling precies wordt ingericht en welke BENG-2 waarden tot een bepaalde energielabelklasse leiden. Vanwege de wijziging van zowel de energieprestatie-indicator als de berekeningsmethodiek is het onvermijdelijk dat er bij woningen verschuivingen in energielabelklassen gaan plaatsvinden. Aangezien de energielabelklasse invloed heeft op de huurpunten, zal ook het woningwaarderingsstelsel (WWS) hierop aangepast worden.

Extra gegevens nodig voor BENG-2

Om BENG-2 te kunnen berekenen zijn méér gegevens nodig dan bij de huidige bepaling van de Energie Index. Er zijn dus aanvullende inspecties nodig om extra gegevens te verzamelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over type zonwering, hellingshoeken van constructies, gedetailleerde leidinglengtes van tapwater en extra kenmerken van de verwarmingsinstallatie.

Omgaan met de overgang van Energie Index naar BENG?

Zolang de NTA 8800 nog niet van kracht is dienen woningcorporaties uit te gaan van de huidige Energie Index systematiek. De energielabels die bijvoorbeeld in 2019 afgemeld worden op basis van de huidige EI-systematiek behouden hun geldigheid nog tot 2029. Dit geeft enige mate van zekerheid. Als later blijkt dat het energielabel van een woning op basis van BENG-2 slechter zou uitvallen, dan is het meer gunstige energielabel op basis van de EI nog 10 jaar beschikbaar. Voor de woningen waarbij het label juist gunstiger uitvalt met de BENG-methodiek kan de woning, nadat de NTA 8800 van kracht is geworden, eventueel opnieuw afgemeld worden.


Facebooktwitterlinkedinmail