Nieuwe labelsysteem van invloed op subsidiekans

Nieuwe labelsysteem van invloed op subsidiekans

Woningcorporaties die in aanmerking willen komen voor subsidie vanuit het Energieakkoord, doen er goed aan rekening te houden met de aankomende verandering in het labelsysteem. Er is € 400 miljoen beschikbaar voor grootschalige renovatieprojecten in de periode 2014 tot en met 2017. Het nieuwe labelsysteem is van invloed op uw kansen om hiervoor in aanmerking te komen.

Voor woningcorporaties met renovatieplannen van de sociale woningvoorraad biedt het Energieakkoord subsidiemogelijkheden. Deze mogelijkheden moeten bijdragen aan de doelstelling om in 2020 de woningvoorraad gemiddeld op een Energie Index van 1,25 (energielabel B) te hebben zoals vastgelegd in het Convenant Energiebesparing Huursector.

Kans maken op subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het noodzakelijk dat woningen minimaal drie labelklassen verbeteren én minimaal op een energielabel B uitkomen. Als bewijs moet de te renoveren woning voor en na renovatie afgemeld worden.

Nieuwe labelsysteem

Per 1 januari 2015 wordt echter de nieuwe EPG voor bestaande bouw ingevoerd. De EPG is een aangepaste berekeningsmethode voor de bepaling van de Energie Index en daarmee het energielabel. Als de oplevering van de renovatie plaatsvindt na 1 januari 2015 zal het energielabel berekend en afgemeld moeten worden volgens de EPG-methode. De EPG heeft grote consequenties voor de energielabels. Het is dus mogelijk dat uw renovatieplannen volgens de EPA methode wel voldoen aan de hierboven aangegeven labeldoelstellingen, maar volgens de EPG niet. Door niet te voldoen aan de labeldoelstellingen loopt u het risico op een afwijzing van een subsidieaanvraag.

Voorbereiding

Het is noodzakelijk u hierop voor te bereiden door tijdens de complexinspectie alvast de aanvullende gegevens noodzakelijk voor de berekening van de EPG op te nemen. Voor het uitvoeren van de berekeningen hieronder twee scenario’s:

  1. Het doorrekenen van maatregelscenario’s kan uitgevoerd worden volgens de EPA-methode waarbij, na keuze van een eindpakket aan maatregelen, een toets van dit pakket wordt uitgevoerd volgens de EPG-methode. Hier loopt u echter het risico dat u de toetsing meerdere malen dient uit te voeren wanneer de doelstellingen niet gehaald worden.
  2. Of u hanteert vroegtijdig de EPG-methode door alle scenarioberekeningen volgens de EPG uit te voeren. De huidige EPA-software is echter niet voorbereid op het berekenen volgens de EPG-methode. Deze berekeningen kunnen wij voor u uitvoeren.

Ondersteuning nodig?

Deze voorbereiding vraagt om een gestructureerde aanpak. INNAX kan u hierbij ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op met Rik Janssen en laat u informeren over onze wijze van inspectie voor het verzamelen van de benodigde EPG gegevens, het uitvoeren van berekeningen en advies voor een effectieve aanpak.


Facebooktwitterlinkedinmail