Nieuwbouw vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij

Nieuwbouw vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij

Vanaf 1 juli 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning aardgasvrij zijn. Dit is bekend gemaakt via het Staatsblad 129 van 8 mei jl..

Netbeheerders zijn nu verplicht om iedereen die daarom vraagt te voorzien van een gasaansluiting. Ondenkbaar natuurlijk gezien de vooruitzichten dat fossiele brandstoffen, waaronder aardgas, op termijn worden uitgefaseerd. Via een amendement op het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (Wetsvoorstel VET) wordt de gasaansluitplicht bij nieuwbouw dus geschrapt. De wetswijziging zal op 1 juli 2018 in werking treden voor alle nieuwe gebouwen waarvoor nog geen bouwvergunning is aangevraagd en geldt voor alle kleinverbruikers zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. De wetgeving biedt echter nog wel ruimte aan gemeentes om bij zwaarwegende redenen een uitzondering te maken en toch een gasaansluiting toe te staan.

Inkeerregeling
Voor circa 80.000-100.000 nieuwbouwwoningen, waarvan de helft van aardgas wordt voorzien en al vóór 1 juli werden ingediend, geldt de nieuwe wet niet. In het kader van het Klimaatakkoord is er een vrijwillige inkeerregeling, dus alsnog afzien van een gasaansluiting, in de maak.

Ander technisch ontwerp
Nieuwbouwprojecten in korte tijd omzetten naar aardgasvrij hoeft niet perse tot vertraging in de bouwproductie te leiden. Technische ingrepen voor bijvoorbeeld all-electric oplossingen, zoals een warmtepomp, PV, lage temperatuurverwarming en zonneboilers zijn  beschikbaar, maar vragen om een ander technisch ontwerp. Dat kan prima. Benieuwd hoe?

Foto: Istock


Facebooktwitterlinkedinmail