Mis het niet! Lezingen vakbeurs Energie

Mis het niet! Lezingen vakbeurs Energie

Volgende week geven wij diverse lezingen op de vakbeurs Energie in Den Bosch. We zijn elke dag aanwezig en delen onze kennis met u op het gebied van het Nader Voorschrift, Energiepositieve gebouwen en de Warmtewet. Daarnaast bent u uiteraard van harte welkom op onze stand F035.

Wees verzekerd van gratis toegang tot de beursvloer met voorregistratie. Dit is mogelijk tot 5 oktober aanstaande.

Programma – Theater Duurzaam

6 oktober 2015
15.45 – 16.15 u.
Grip op de verstorende werking van het Nader Voorschrift
Rik Janssen – Senior adviseur bij INNAX GEBOUW & OMGEVING

Begin dit jaar is het Nader Voorschrift geïntroduceerd. Deze nieuwe berekeningsmethodiek heeft een grote impact op de energie-index en dus de energetische kwaliteit. Dit werkt verstorend bij het maken van onderhoudsplannen, voorraadanalyses en het monitoren van de voortgang van het energiebeleid. Hoe kunt u hiermee omgaan? Daarnaast geeft Rik Janssen inzicht in een nieuw sturingsmodel waarmee het mogelijk is om de toekomstige doelstellingen op het gebied van gas-, CO2- en EI reductie te toetsen met de daarbij behorende investeringskosten. Door te meten (monitoring realisatie), te vergelijken (beleidsdoelen) en bij te sturen (actie door inzicht) houdt men de juiste koers naar 2020.

Bestemd voor:
woningcorporaties

7 oktober 2015
15.45 – 16.15 u.
Case: energiepositief gebouw Liander Duiven – een bron van inspiratie
Philip Blaauw – Founder INNAX GROUP

Echt energiepositief renoveren is mogelijk. Na een innovatieve tender op basis van ambities is een spectaculair mooi & duurzaam gebouw opgeleverd voor Liander in Duiven. Uit economisch en ecologisch oogpunt heeft Liander bewust gekozen voor het behoud en de aanpassing van zes bestaande gebouwen. Voor, tijdens en na de bouw is het gedachtegoed van onder andere de circulaire economie, het opwekken van duurzame energie en het nieuwe werken nageleefd. Een intensief en leerzaam traject waarvan de lessons learned aan bod komen.

8 oktober 2015
15.45 – 16.15 u.
Warmtewet: grip op de energiestromen
Joop van de Voort – Corporate sales director bij INNAX GEBOUW & OMGEVING

Het implementeren van de Warmtewet is een uitgelezen moment om besparingsmaatregelen door te voeren. Met grip op en inzicht in de energiestromen zijn besparingen tot wel 20% op de energierekening mogelijk. Joop van der Voort deelt zijn kennis en praktijkervaring op het gebied van de Warmtewet. Ontdek hoe u onnodige kosten voorkomt, wat uw besparingsmogelijkheden zijn en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn om te voldoen aan deze wet.

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met Joop van der Voort, Philip Blaauw of Rik Janssen.

 


Facebooktwitterlinkedinmail