Meldpunt voor ontbrekende energielabels bij verhuur

Meldpunt voor ontbrekende energielabels bij verhuur

Onlangs hebben woningcorporaties en andere verhuurders een brief ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De handhaving voor het definitief energielabel bij verhuur wordt verscherpt. Voor ontbrekende energielabels is een meldpunt geopend.

In de brief van ILT staat beschreven dat de organisatie sinds 1 januari 2015 controleert op de aanwezigheid van het definitief energielabel bij de verkoop, verhuur en opleving van woningen. ILT maakt voor het controleren van verkoop en opgeleverde woningen gebruik van de kadastrale registratie. Bij verhuur is er echter geen centrale registratie van huurmutaties. Derhalve kan niet getoetst worden of aan de energielabelplicht door verhuurders wordt voldaan.

Meldpunt en boete

Om de energielabelplicht bij verhuur te toetsen heeft ILT een meldpunt geopend. Hier kan de huurder het ontbreken van een energielabel melden. Daarnaast meldt ILT in de brief dat het de mogelijkheid heeft om verhuurders een dwangsom of bestuurlijke boete op te leggen indien niet wordt voldaan aan de energielabel verplichting.

Vraag aan ILT over ‘overhandigen van het energielabel’

ILT stelt dat ‘Huurders van woningen die geen afschrift van het definitief energielabel overhandigd hebben gekregen bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, dit kunnen melden aan de ILT.’ Wat precies verstaan wordt onder het ‘overhandigen van het energielabel’, is niet duidelijk. Wij hebben ILT om een toelichting gevraagd.

VRAAG INNAX
‘Is het volgens u voldoende als een verhuurder een geregistreerd energielabel heeft op ep-online en aan de huurder kenbaar maakt dat het energielabel hier te vinden is?’

ANTWOORD ILT
“Ja, dat is voldoende. Het gaat er de ILT om dat er een definitief energielabel is geregistreerd én dat de huurder daarvan op de hoogte is. Dat laatste kan de verhuurder doen door een afschrift van het energielabel te geven zoals in de toelichting op het Besluit energieprestatie gebouwen staat.”

Hiermee maakt ILT duidelijk dat het overhandigen van een fysiek document geen wettelijke plicht is.


Facebooktwitterlinkedinmail