Klimaatwonen; gezond en toekomstbestendig

Klimaatwonen; gezond en toekomstbestendig

In het zuidelijk deel van de Bornsche Maten in Borne/Hengelo is ruimte gereserveerd om zonder beperkende voorschriften te bouwen, het zogenaamde ‘Wilde Wonen’. Architecten en bouwers werden gevraagd om ontwerpen (energiearme of energieneutrale ontwerpen hadden de voorkeur) in te sturen zodat belangstellenden kunnen proeven aan een creatieve kijk op het wonen in de 21e eeuw.

Prijsvraag

In het kader van de prijsvraag ‘Wonen2020’ van de wijk Bornsche Maten heeft LKSVDD Architecten samen met INNAX GEBOUW & OMGEVING en NIJENHUIS BOUWCONSULTING een ontwerp ingediend voor een energieneutrale woning onder de naam ‘KlimaatWonen*’.

Een beoordelingscommissie heeft 39 inzendingen beoordeeld. Er is gekeken naar creativiteit, haalbaarheid, duurzaamheid en kosten. Het ontwerp ‘KlimaatWonen’ is met groot enthousiasme ontvangen en werd onlangs samen met 17 andere geselecteerde ontwerpen gepresenteerd.

Beoordelingscommissie

  • Jan Astrego (oud-directeur IAA-architecten Stedenbouw en Landschap)
  • Lucas Haafkes (voorzitter Bouwend Nederland regio Oost)
  • Berry van den Berg (stedenbouwkundige/lid ontwerpteam Bornsche Maten)
  • Bas Oonk (beleidsmedewerker milieu, gemeente Borne)

Kijk voor meer informatie op de site van Bornschematen.

*KlimaatWonen

KlimaatWonen is een klimaatconcept voor een energieneutrale woning waarbij met inzet van minimale technische middelen een aangenaam en divers binnenklimaat wordt gecreëerd in relatie met het buitenklimaat. Door een tussenzone in de vorm van een kas tussen het buiten- en binnenklimaat te introduceren, kan warmte en koude beter worden gereguleerd. De kas kan op verschillende manieren open en dicht worden gezet in relatie met binnen en/of buiten. Door inzet van low-tech middelen zal met een goed geïsoleerde schil, hergebruik van de warmte van de ventilatieretourlucht en het binnenhalen van voorverwarmde ventilatielucht uit de kas de energiebehoefte fors worden teruggebracht.

In de winterperiode zal de resterende warmtevraag worden ingevuld door inzet van elektrische bijverwarming. In de zomerperiode zal zonwering aan de buitenzijde van de woning, kasdoeken en kleine bomen, en het organiseren van luchtstromen door de leefgebieden een prettig binnenklimaat worden geschapen. Daarnaast fungeert de kas ook als een extra leefruimte met een eigen leefklimaat. Alle benodigde elektriciteit wordt opgewekt door PV panelen en een zonneboilersysteem zorgt voor het warmtapwater. Voor een duurzame woning is niet alleen een laag energieverbruik belangrijk.

Een goed bruikbare, gezonde en toekomstbestendige woning, gebouwd met duurzame, onderhoudsarme materialen zijn even belangrijk. Met GPR gebouw wordt de mate van duurzaamheid gemeten en inzichtelijk gemaakt.


Facebooktwitterlinkedinmail