Invoering nieuwe berekeningsmethode energielabel

Invoering nieuwe berekeningsmethode energielabel

Sinds 1 januari 2008 is het verplicht om een energielabel te verstrekken aan de koper of nieuwe huurder van een woning. Het energielabel is gebaseerd op de bouwkundige en installatietechnische kenmerken van woningen. De berekeningsmethode van het energielabel wordt binnenkort herzien en zal aansluiten op de EPG berekeningsmethodiek voor nieuwbouw woningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft als doel gesteld om deze nieuwe methode per 1 januari 2015 in te laten gaan.

De overheid werkt toe naar één uniforme berekeningsnorm voor bepaling van de energieprestatie van gebouwen: de NEN 7120 Energie Prestatienorm Gebouwen, kortweg EPG. In deze norm is beschreven hoe de energieprestatie van zowel nieuwe als bestaande woningen én utiliteitsgebouwen bepaald moet worden. Voor de nieuwbouw is deze norm reeds ingegaan op 1 juli 2012. Deze norm is tevens de basis voor de nieuwe berekeningsmethode voor bestaande bouw (het zgn. Nader Voorschrift) en is daarmee de vervanger van de EPA en het bijbehorende NL-EPBD Energieprestatiecertificaat (Energielabel). Omdat de berekeningsmethode van bestaande en nieuwe woningen hetzelfde is, worden de uitkomsten (energielabels) onderling vergelijkbaar.

De invoering van de EPG voor bestaande bouw heeft grote consequenties voor de bestaande energielabels. De Energie Index die het energielabel bepaalt, wordt namelijk op een andere manier berekend en dat kan leiden tot een afwijkend energielabel. Daarnaast zijn er ook aanvullende gegevens nodig voor de herberekening van de Energie Index.

Wat betekent dat voor de professionele woningbeheerder?

Om de partijen op de woningmarkt voldoende voorbereidingstijd te geven is de nieuwe rekennorm nu reeds vrijgegeven, zodat tijdig ingespeeld kan worden op de consequenties van de nieuwe berekeningsmethodiek. Een afwijkend energielabel is immers van invloed op de maximum huurprijs (WWS) van de woning en op de totale energieprestatie van de woningvoorraad. Verbeterprojecten komen hierdoor wellicht in een ander, slechter of juist beter, perspectief te staan.

INNAX bouwkundig adviseurs kent alle ins & outs van de EPG en het Nader Voorschrift voor de bestaande bouw. Wij adviseren u over de impact van de nieuwe regelgeving zodat u tijdig alle zaken rondom het nieuwe energielabel op orde heeft.

Foto: ©iStock.com/INNAX


Facebooktwitterlinkedinmail