Invoering definitief energielabel 1 januari 2015

Invoering definitief energielabel 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 wordt het definitief energielabel ingevoerd. Dit definitief energielabel wordt verplicht bij verhuur en verkoop van woningen. De uiteenzetting van de systematiek om te komen tot het definitief energielabel van woningen is in de kamerbrief van 5 juni 2014 beschreven. De invoering van het definitief energielabel heeft ook consequenties voor professionele woningeigenaren die nu werken met het NL-EPBD-energieprestatiecertificaat.

Achtergrond

In 2013 is het huidige systeem voor energielabels van woningen door de Tweede Kamer bestempeld als te ingewikkeld en te duur. Ook de voorgestelde handhaving van de wettelijke energielabelplicht bij verkoop van woningen bleek in de praktijk niet te werken. De Nederlandse overheid is dus op zoek gegaan naar een nieuwe systematiek die voldoet aan de Europese richtlijn (EPBD) en die veel eenvoudiger en goedkoper zou moeten zijn met voldoende draagvlak in de markt. Dit heeft geresulteerd in de introductie van het “definitief energielabel”.

Het huidige systeem voor energiecertificering, de uitgebreide ISSO82 methodiek blijft echter bestaan. Deze is vooral bedoeld voor de professionele vastgoedsector zoals woningcorporaties en commerciële woningbeheerders. Het energielabel vormt hier namelijk een belangrijk onderdeel in de bepaling van de huurprijs. Ook bij groenfinancieringen en subsidie regelingen valt te verwachten de uitgebreide ISSO methodiek gebruikt zal blijven worden.

Het definitieve energielabel

Iedere woning krijgt vanaf 1 januari 2015 een voorlopig energielabel, wat door middel van enkele aanvullende gegevens omgezet kan worden tot een definitief energielabel. Deze versimpelde methode heet ‘definitief energielabel’ en wordt wettelijk verplicht gesteld per 1 januari 2015. Het definitieve energielabel komt als volgt tot stand:

  • Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari 2015 automatisch een voorlopig energielabel.
  • Op het moment dat zij hun woning verkopen of verhuren, moet het voorlopig label worden omgezet naar een definitief label.
  • Het omzetten van een voorlopig label naar een definitief label gebeurt aan de hand van enkele aanvullende gegevens die de eigenaar zelf moet aanleveren.
  • Een erkende deskundige voert controle uit op de ingevoerde gegevens en bij akkoord zijn fiat geven tot afmelden.
  • Het afmelden van het definitieve energielabel zal door de eigenaar zelf gebeuren.

Een belangrijke wijziging is dat de bekende energielabelaanduiding (A t/m G) voorbehouden is aan het definitieve energielabel. De invoering van het definitieve energielabel houdt tevens in dat het energielabel vermeldt moet worden in huur- en verkoop advertenties in commerciële media.

Uitgebreide methode (ISSO82)

Het bekende energielabel wat vermeldt wordt op het NL-EPBD-Energieprestatiecertificaat, zoals dat sinds 2008 verplicht is, wordt bepaald volgens de uitgebreide ISSO82 methodiek. Hiervoor zijn veel meer invoergegevens noodzakelijk dan voor het definitieve energielabel. De bepaling van een energielabel volgens de ISSO82 methode wordt daarom ook wel de ‘uitgebreide methode’ genoemd.

Professionele woningeigenaren gebruiken de ISSO82 methode om het energielabel te bepalen op grote schaal. Dit in tegenstelling tot particuliere woningeigenaren. Naast het willen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, is dit ook omdat er steeds meer flankerende beleidsthema’s zijn die het noodzakelijk maken om een energielabel volgens de uitgebreide methode te hebben. Denk aan de bepaling van de WWS punten, inzicht in de energetische kwaliteit van de woningvoorraad voor praktische en strategische doeleinden, ontwikkeling van energiebeleid, bij energiebesparing- en verduurzamingsprojecten en als bewijslast in subsidietrajecten. Vooral omdat het “definitieve energielabel” niet gebruikt mag worden voor de bepaling van de WWS punten, zal de ISSO82 methode gehandhaafd blijven bij professionele woningeigenaren.


Facebooktwitterlinkedinmail