Programma Inspiratiemiddag

Programma Inspiratiemiddag

Concretiseer uw energiebeleid

Speciaal voor medewerkers van woningcorporaties en commercieel vastgoed organiseert INNAX een inspiratiemiddag op donderdag 16 juni 2016. Een bron van kennis en inspiratie om een praktische invulling te geven aan het concretiseren van het energiebeleid. 

Het programma bestaat uit parallelsessies waarin ervaringen uit de praktijk centraal staan. Met de kennis die u hier opdoet, bent u in staat uw huidige energiebeleid te toetsen en te verbeteren. U bepaalt zelf welke sessies u wilt volgen. Dat kan bij uw aanmelding of op de dag zelf.

Datum: donderdag 16 juni 2016
Tijdstip: 12.30 – 17.00 uur
Locatie: Landgoed Zonheuvel in Doorn
Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn

PROGRAMMA

12.30 – 13.00 u. Ontvangst
13.00 – 13.30 u. Welkomstwoord door Mark Wienen (INNAX)

13.30 – 14.00 u. INZICHT


Sessie 1 | Van (energie)data naar managementinformatie


Er is een breed scala aan tools en databases beschikbaar die inzicht geven. Voorbeelden hiervan zijn energie, onderhoud en financiële data. In deze sessie krijgt u handvatten toegereikt om uw data te vertalen naar managementinformatie voor onder andere rapporten WWS, conditiemetingen, MJOP’s, combikeuringen en onderhoudsplanning.
Door Khing Go (INNAX)


Sessie 2 | Uw energiebeleid; praktisch en concreet invullen


De afgesloten convenanten met AEDES zijn anno 2015 halverwege de vastgestelde looptijd. Tijd om de balans op te maken. Voor een betrouwbare forecast heeft INNAX een analyse/scenariomodel ontwikkeld waarmee niet alleen teruggekeken wordt op de energieprestatie verbeteringen, maar vooral naar de toekomst.
Door Rik Janssen (INNAX) en Patrick Roelofs (Woonstede)

14.10 – 14.40 u. REGELGEVING


Sessie 3 | Actuele subsidie en regeling STEP en BENG


Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) – De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) wordt per 1 juli 2016 aangepast. Er worden een aantal verbeteringen doorgevoerd, die erop zijn gericht om het beroep op de regeling aantrekkelijker te maken en het gebruik van de regeling te doen toenemen.

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) – De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) kent sinds 2015 de eis <0,4. De EPC wordt in de toekomst vervangen door BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De ene EPC-eis wordt vervangen door drie BENG-eisen: voor energievraag van het gebouw, voor primair fossiel energiegebruik en voor het aandeel hernieuwbare energie, waarbij de eerste twee eisen worden uitgedrukt in de eenheid kWh/m2 jr.
Door Suzanne Wammes (INNAX) en Constan Custers (RVO)


Sessie 4 | De energieprestatievergoeding (EPV) in de praktijk


Wanneer u woningen renoveert naar Nul op de Meter, dan mag u als verhuurder een energieprestatievergoeding in rekening brengen bovenop de huur. In feite wordt hiermee de (huidige) energierekening van de huurder benut om investeringen mee te doen. Een interessant model dat leidt tot echte verduurzaming en woonlastenbeheersing voor huurders. Wat zijn de spelregels? Wat zijn aandachtspunten? Tijdens deze sessie gaan we hier op in.
Door Pieter Klep (INNAX) en Rob Kwaaitaal* (Kwartiermakers in de Bouw)

*Rob Kwaaitaal is onder meer actief voor de Brabantse Stroomversnelling en ondersteunt corporaties bij Nul-op-de-meter projecten.

Pauze 14.40 – 15.15 u.

15.15- 15.45 u. UITVOERING


Sessie 5 | Sturen op werkelijke energieverbruiken


Sturing voor het energetisch verbeteren van het vastgoed vindt plaats via de Energie-Index. Mede vanwege het convenant Energiebesparing huursector. Dit is een theoretisch getal dat weinig tot niks zegt over de daadwerkelijke energiekosten voor de huurder. Daarbij nemen de woonlasten van de huurders de laatste jaren fors toe en nemen inkomens van huurders af. Inzicht en grip op de woonlasten van de huurders is hierdoor essentieel om goed te kunnen sturen op energie en betaalbaarheid. De variabele kostenpost binnen de woonlasten zijn de energiekosten. Op basis van de werkelijke verbruiken is zichtbaar welke complexen excessieve energieverbruiken kennen en kan ingezet worden op bijvoorbeeld een complexrenovatie of slimme energiecoach. Een goed inzicht in de daadwerkelijke verbruiken komt door de grootschalige uitrol van de slimme meter snel dichterbij. Door deze informatie te koppelen aan de energieprestatiedata van de woningen kan sturing op werkelijke verbruiken vorm krijgen.

In de toekomst hebben we als doelstelling energieneutraliteit. Hiervoor zijn de werkelijke gemeten verbruiken voor nodig om dit te toetsen. Tijdens de sessie zal INNAX het ontwikkelplan voor sturen op woonlasten toelichten en zal tevens een demo geven om de ideeën te visualiseren.
Door Stephan de Bie (INNAX)


Sessie 6 | Warmtewet; grip op collectieve energiestromen


De Warmtewet is voor veel organisaties de aanleiding om besparingen te realiseren. Dit is mogelijk door grip te krijgen op de energiestromen, het optimaliseren hiervan en de daarbij behorende kosten. In deze sessie lichten we toe hoe u in zes stappen grip krijgt op de Warmtewet.
Door Joop van de Voort (INNAX)

15.45 – 16.15 u. Afsluitende plenaire sessie.
16.15 – 17.00 u. Borrel

Meld u aan vóór 10 juni 2016
Met de kennis die u hier op doet, bent u in staat om het energiebeleid voor uw organisatie te concretiseren. Meld u aan. Wij zien u graag op 16 juni aanstaande.

 


Facebooktwitterlinkedinmail