Inspiratiemiddag: Versnelling geven aan duurzaamheid

Inspiratiemiddag: Versnelling geven aan duurzaamheid

Een toelichting op sessie 2: ‘Strategie en beleid’ van de inspiratiemiddag.

In het convenant Energiebesparing Huursector is vastgelegd dat de gemiddelde corporatievoorraad in 2020 op label B uit moet komen. Een doelstelling waaraan veel corporaties zichzelf gecommitteerd hebben. Minister Blok geeft in een kamerbrief aan dat de doelstelling waarschijnlijk niet gehaald gaat worden met de huidige werkwijze. Een versnelling van de verduurzaming van de woningportefeuille is noodzakelijk. Maasdelta Groep legt uit hoe zij deze versnelling realiseren.

Energiebeleid Maasdelta Groep
In 2016 heeft Maasdelta Groep de effecten van het energiebeleid laten toetsen met het energiebeleidsdashboard. Hieruit is geconcludeerd dat het beleid niet toereikend is om de convenant afspraken te behalen. Na verkenning van een aantal mogelijke oplossingen heeft Maasdelta Groep begin dit jaar de nieuwe strategie gekozen.

Nieuwe koers
Met het nieuwe vastgestelde energiebeleid worden in de komende 8 jaar ongeveer 6.000 woningen energetisch verbeterd. De gekozen koers wijkt af van de huidige werkwijze van verduurzamen. Maasdelta Groep zal vertellen waar ze tegenaan liepen in hun zoektocht. Daarnaast zal nader ingegaan worden op deze nieuwe koers, de versnelling van het verduurzamen en wat de veranderingen betekenen voor de organisatie.


Meld u aan voor de Inspiratiemiddag
Het volledige programma bestaat uit vier parallelsessies, waarin ervaringen uit de praktijk centraal staan. Met de kennis die u hier opdoet, maakt u de eerste stap op weg naar een energieneutrale woningvoorraad.

We zien u graag 26 september!

Aanmelden kan hier.


Facebooktwitterlinkedinmail