INNAX verbindt zich aan Living Lab Regio Foodvalley Circulair

INNAX verbindt zich aan Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Woensdag 13 februari 2019 was de kick-off van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair. Meer dan 160 ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheidsorganisaties uit de regio Foodvalley waren aanwezig in het Technova College in Ede. Er waren inspiratie-films en presentaties van circulaire ondernemers die deelnamen aan de Rabo Circular Economy Challenge, muzikale intermezzo’s, én een grondstoffenparade. Op ludieke wijze werden ingebrachte afvalstromen en andere grondstoffen over een catwalk getoond en konden deelnemers ideeën opperen voor het hergebruik van het materiaal.

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Het Living Lab Regio Foodvalley heeft de ambitie om de komende jaren in de regio Foodvalley een brede circulaire beweging op gang te brengen. Samenwerking is daarvoor noodzakelijk, tussen ketenpartijen, tussen sectoren en ook tussen de ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Ook met andere initiatieven binnen en buiten de regio wordt de samenwerking gezocht, om optimaal gebruik te maken van bestaande kennis en netwerken.

Aan de slag

De uitvoering start vanaf nu. Er worden werkplaatsen opgestart, te beginnen met bouw, circulair inkopen en agro & food waarin ondernemers samen met kennis & onderwijs en overheden samen werken aan concrete circulaire praktijken. Er wordt een Circulair Loket ingericht, zodat er één plek is waar men naar toe kan voor hulp, advies en kennis. Ook werken onderwijsinstellingen samen met netwerkpartijen aan de voorbereiding van een onderzoek naar circulaire innovaties. Na de zomer start er weer een nieuwe Rabo Circular Economy Challenge voor ondernemers in de Foodvalley. Ook zal er na de zomer gestart worden met Cirkelstad Veenendaal.

Ondertekening

Samen met een grote groep ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden ondertekende INNAX een overeenkomst tot samenwerking voor de komende 4 jaar.

Wilt u ook meedoen als partner? Kijk op www.regiofoodvalleycirculair.nl voor meer informatie.

      


Facebooktwitterlinkedinmail