INNAX treedt toe tot GRESB als data member

INNAX treedt toe tot GRESB als data member

INNAX GEBOUW & OMGEVING is data member van het Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) geworden. Data members zijn toonaangevende adviseurs, service verleners en verkopers die positief bijdragen aan de duurzaamheidsprestatie van GRESB participanten. INNAX draagt met deze toetreding bij aan het optimaliseren van de datakwaliteit en hiermee de doorontwikkeling van de benchmark.

GRESB is een onafhankelijke, wereldwijde benchmark dat is samengesteld uit gegevens van vastgoedondernemingen en vastgoedobjecten. De benchmark beoordeelt met deze gegevens het duurzaamheidsbeleid van vastgoedfondsen en –portefeuilles. De GRESB score die hieruit volgt, is voor vastgoed- en fondsmanagers de basis om duurzame verbetermaatregelen door te voeren.

‘We zijn trots op onze toetreding tot GRESB als datamember,’ vertelt Stephan de Bie, adviseur bij INNAX. ‘De benchmark biedt niet alleen inzicht maar is ook een waardevolle stimulans voor het verduurzamen van vastgoed. Het blijft op deze manier relevant voor de toekomst. Voor een goed resultaat is het van belang dat de data zo zuiver mogelijk is. We investeren daarom continu in rapportagemogelijkheden met als doel om effectief bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van onze opdrachtgevers.’

Verbeterde verbruiksrapportages

De verbruiksrapportages van INNAX krijgen dit jaar een nieuwe functionaliteit. De verbruiksdata van elektra, gas, water en afval kunnen wij binnenkort automatisch uploaden in de GRESB-portal, via een web API. Dit scheelt tijd en zorgt voor een directe match tussen de gebruikelijke managementrapportages en de rapportage van de vastgoedeigenaar aan GRESB. Deze eenduidigheid draagt bij aan transparantie binnen een organisatie. Daarnaast maakt het de stap van inzicht in verbruik naar daadwerkelijke verduurzaming weer een stuk kleiner.

Nieuwe module in GRESB: Health & Well-being

Dit jaar heeft GRESB een nieuwe optionele module geïntroduceerd: Health & Well-being. Hierin staan zowel de gezondheid en het welzijn van werknemers centraal, als producten en services die gezondheid en welzijn van huurders en klanten stimuleren. Er is een groeiende behoefte aan gebouwen die productiviteit, fysieke activiteit, sociale interactie en het uiteindelijk het gebruiksgenot verhogen. Dit is een steeds belangrijker onderwerp binnen vastgoedontwikkeling, waarbij een vraag is ontstaan naar systematische en objectieve evaluatie. Hoewel dit niet een specialisme van INNAX is, draagt een duurzaam gebouw wel bij aan een prettig woon- en/of werkklimaat. Met de module Health & Well-being helpt GRESB om transparant naar dit doel toe te werken.

Foto: istock/innax

Facebooktwitterlinkedinmail