INNAX online: één portal als managementinstrument

INNAX online: één portal als managementinstrument

Gebouwinformatie heeft de laatste jaren een digitale sprint gemaakt. Online zijn meer mogelijkheden ontstaan om informatie te delen en inzicht te krijgen voor het maken van strategische keuzes. Om onze opdrachtgevers daarin te ondersteunen, hebben wij de portal INNAX online ontwikkeld. Op dit platform hebben onze opdrachtgevers toegang tot (energiegerelateerde) gebouwinformatie.

Wat is INNAX online?

Het technische doel van het platform is vierledig: het delen van gebouwinformatie, eenvoudig raadplegen van databronnen, het koppelen van verschillende databronnen op gebouwniveau en het uitvoeren van een benchmark. Op basis van de output zijn onze opdrachtgevers vervolgens in staat om verbanden te leggen en analyses te maken die inzicht geven op basis van vier onderdelen.

verbruiksoverzicht1. Digitaal online archief
De gebouwinformatie in INNAX online zijn onder andere tekeningen, berekeningen, energielabels, verbruiksoverzichten en energiefacturen. INNAX online is daarmee een digitaal online archief.

dataexport2. Uitgebreide datafilters
In INNAX online is data makkelijk te raadplegen. De op te vragen data is eenvoudig te filteren om inzicht naar behoefte te krijgen. Via INNAX online zijn onder andere de gemeten grootzakelijke verbruiken en energielabels te raadplegen.

aansluitingen3. Koppelen van verschillende databronnen
Data verzamelen voor vastgoedsturing en beleidsbeslissingen gebeurt via verschillende bronnen. Om integrale beslissingen te kunnen nemen over een gebouw, kunnen nu verschillende bronnen geraadpleegd worden zoals: een onderhoudsplanning, het energielabel, de werkelijke energieverbruiken etc. Met INNAX online ontstaat een integraal overzicht op gebouwniveau waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om de theoretische energielabels (Enegie-Indexen) te koppelen aan de werkelijke energieverbruiken.

profit4. Benchmark mogelijkheden
Omdat INNAX veel informatie over gebouwen beheert voor veel verschillende opdrachtgevers, is het mogelijk om geanonimiseerd verschillende informatiebronnen samen te voegen tot een benchmark.

Energielabels nu ook in INNAX online

De afgelopen maanden hebben wij het platform verbeterd. Aan de functionaliteiten van INNAX online is nu ook het inzicht in energielabels toegevoegd. Het is nu mogelijk om inzicht te krijgen in de afgemelde energieprestatiecertificaten, EI-rapportages en definitieve energielabels (allen hierna te noemen labels). Na het inloggen op innaxonline.nl kan via het menu ‘overzicht’ gekozen worden voor ‘Labels’.

INNAX online

Afbeelding: INNAX online inlogscherm voor Labels.

Wat is er mogelijk?

De functionaliteit voor labels biedt vele mogelijkheden om beter inzicht te krijgen in de energieke staat van uw gebouwen, namelijk:

  • Het downloaden van één of meerdere labels.
  • Inzicht in de verdeling van de labels over de verschillende klassen.
  • Inzicht in de leeftijd van de labels.
  • Selecteren van woningen via filters (bijvoorbeeld complex, straat, deelvoorraad etc.).
  • Exportfunctie woningdata naar Excel.
  • Koppeling van adressen naar Google Maps.

Toekomstige ontwikkelingen: energieprestatie indicator

Binnenkort is het ook mogelijk voor onze opdrachtgevers om daadwerkelijke energieverbruiken een rol te laten spelen in de vorming van het energiebeleid. Wij werken op dit moment aan een koppeling tussen de theoretische energieprestatie indicator: Energie-Index en het werkelijke energieverbruik. Nadat deze koppeling gerealiseerd is, is het mogelijk om:

  • De voorraad te analyseren op extreem hoge c.q. lage energieverbruiken.
  • Per EI-klasse te zoeken naar extreme verbruiken.
  • De gemiddelde verbruiken op complexniveau in te zien.
  • De locatie van de complexen visueel te tonen.

Facebooktwitterlinkedinmail