INNAX maakt kantoren energieker, het energielabel C en daar voorbij..

INNAX maakt kantoren energieker, het energielabel C en daar voorbij..

In 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland gemiddeld een energielabel C hebben. Gebouwen met een D label of slechter mogen dan niet meer verhuurd worden. Deze verplichting is één van de maatregelen om de nationale klimaatdoelstellingen te halen. Hebben uw gebouwen nog een energielabel D of lager? Start dan nu met energie besparen.

Uit onderzoek van ECN en EIB blijkt dat de energielabel-C doelstelling in 2023 haalbaar is voor kantoren. De financiële effecten en gevolgen zijn doorgerekend en de conclusie is helder. Het energiebesparingspotentieel voor deze categorie gebouwen is 25%  De moeite waard dus om hiermee aan de slag te gaan.

Energielabelstappen vaak eenvoudiger dan verwacht

Het treffen van energiebesparende maatregelen is direct renderend (besparing en comfort) en kan zeer doelgericht worden gerealiseerd. NIBC bank heeft bijvoorbeeld labelstappen gemaakt van G naar C en B. Aan de hand van inzicht, een goed plan en tijdige interne communicatie, waren de verbetermaatregelen binnen twee jaar gerealiseerd.

Energiebesparing voor monumentale panden

Monumentale panden zijn vooralsnog uitgesloten van de energielabel C verplichting in 2023. Toch  is het de moeite waard om na te gaan wat de besparingsmogelijkheden voor deze categorie zijn. Vaak kan volstaan worden met enkel  installatietechnische maatregelen, zodat het monumentale karakter van het gebouw niet wordt aangetast.

Besparen door samenwerken

De energielabel C verplichting heeft gevolgen voor zowel huurders, verhuurders als eigenaren. Wie van deze partijen in de praktijk het initiatief neemt om het gebouw te verduurzamen, verschilt. Vooral vanwege verschillende, vaak tegengestelde belangen. Ervaring leert echter dat door samen te werken, mooie resultaten worden behaald. Ernst & Young bewees dat door te kiezen voor een gezamenlijk doel. Zo hebben huurder en eigenaar een energiezuinig monumentaal pand gerealiseerd.

Waarom niet gelijk een label A?

De label C verplichting kan gezien worden als een opmaat naar  CO2 neutrale gebouwen in 2050.Nu al wordt de mogelijkheid onderzocht of energielabel A voor kantoren in 2030 haalbaar is. De gedachte hierachter is dat maatregelen gefaseerd en in combinatie met onderhoud kunnen worden uitgevoerd. Tegelijk is het sterk aan te bevelen om de verduurzamingstrategie te koppelen aan de portefeuillestrategie. Gebouwen die de potentie hebben om nu al tot een hoger energieprestatieniveau te worden gebracht zijn daarmee verzekerd van een betere verhuurbaarheid.

Stop energieverspilling

INNAX heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot binnen de gebouwde omgeving te reduceren. Hierbij stellen wij het comfort in de gebouwen centraal. Vanwege onze integrale aanpak zorgen wij er niet alleen voor dat u voldoet aan de wet- en regelgeving. Wij kijken vooral hoe u een toekomstbestendig gebouw kunt realiseren, schoon, gezond én betaalbaar.

Meer informatie:
Verduurzamen kantoorpanden leidt tot 9% waardestijging

Foto: met dank aan Pexels

 

 

 


Facebooktwitterlinkedinmail